Planavimo dokumentai 

2009 m. Tarybos posėdžių teminis planas


  1. 2009 metų veiklos plano sudarymas, 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas, darbo grupių sprendimų įteisinimas.

  2. Pasiūlymai dėl etninės kultūros plėtros rengiamai Lietuvos kultūros strategijai;

  3. Literatūros etninės kultūros klausimais sklaidos problemos (informacinės sistemos sukūrimas);

  4. Priemonių plano etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje strategijai įgyvendinti aptarimas;

  5. Etninės kultūros ir valstybės istorijos programos LR kariuomenės kariams rengimas;

  6. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2003-2009 metų įgyvendinimo rezultatų aptarimas;

  7. Pasiūlymai Etninės kultūros plėtros 2010-2014 m. valstybinei programai;

  8. Etninės kultūros regioninės sklaidos problemos, vykstant administracinei reformai;

  9. Etninės kultūros renginių Tūkstantmečio ir VEKS programų renginiuose stebėsena.

  10. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo aptarimas.

 


Naujausi pakeitimai - 2010-01-28
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=84874&p_k=1