Informacija apie Lietuvos etnografinius regionus 

Regioninių tarybų sudėtys


 


Aukštaitijos regioninės
etninės kultūros globos tarybos nariai

 

 1. Violeta Aleknienė – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė.
 2. Violeta Balčiūnienė  – Nalšios muziejaus Etninės veiklos skyriaus vedėja.
 3. Jolanta Balnytė – Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė.
 4. Liucija Bertulienė – Joniškio r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė.
 5. Petras Blaževičius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas.
 6. Rita Janušaitytė – Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė.
 7. Rasa Juodagalvienė – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
 8. Kristina Kacevičienė – Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
 9. Ramutė Kežienė – Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.
 10. Elena Kiškienė – tautodailininkė, Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė.
 11. Rasa Libienė – Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė.
 12. Zita Mackevičienė (pirmininkė) – Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 13. Vita Majerienė – Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.
 14. Sigutė Mudinienė – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko kultūrologė.
 15. Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė – Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė.
 16. Audronė Pajarskienė – Anykščių r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė.
 17. Vitutė Povilionienė – Pasvalio krašto muziejaus direktorė.
 18. Alma Pustovaitienė – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro folkloristė.
 19. Asta Sieliūnienė – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 20. Kęstutis Stadalnykas – Kėdainių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
 21. Algirdas Svidinskas – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas.
 22. Marijona Romualda Vaitiekūnienė – Pakruojo r. savivaldybė Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. kraštotyros specialistė.
 23. Jonas Vaiškūnas – Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas.
 24. Laimutis Vasilevičius – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys, Panevėžio kolegijos dėstytojas.
 25. Lina Vilienė – Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja.
 26. Remigijus Vilys – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
 27. Lina Vireliūnienė – Biržų r. savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 28. Rimutė Vitaitė – bendrijos „Sėla“ pirmininkė.

 


Dzūkijos (Dainavos) regioninės
etninės kultūros globos tarybos nariai


 1. Lina Balčiūnienė – Druskininkų kultūros centro etnografė.
 2. Lina Būdienė – Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė.
 3. Ona Drobelienė (pirmininkė) – VSTT Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyr. specialistė.
 4. Vygandas Čaplikas – regioninės politikos ekspertas.
 5. Algimantas Černiauskas – Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys.
 6. Algirdas Juškevičius – Varėnos kultūros centro etnografas.
 7. Rasa Kazlauskienė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 8. Irena Kolosovska – Šalčininkų rajono Informacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
 9. Audronė Lampickienė – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė.
 10. Lina Leparskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė.
 11. Eglė Liškevičienė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos mokytoja.
 12. Gintarė Markevičienė – tekstilininkė.
 13. Dalia Mockevičienė – Trakų kultūros rūmų etnografė.
 14. Vaida Naruševičiūtė – Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro „Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė.
 15. Daina Pledienė – Lazdijų krašto muziejaus direktorė.
 16. Aušra Plytninkaitė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.
 17. Romualdas Povilaitis – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas.
 18. Virginija Pugačiauskienė – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė.
 19. Alma Purvinytė – Alytaus r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji specialistė.
 20.  Regina Rinkevičienė – pynėja iš vytelių.
 21. Eglė Ruplėnienė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 22. Ramutė Strebeikienė – Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė.
 23.  Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 24. Ilona Šedienė – dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė.
 25. Marta Šliumpienė – Birštono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė.
 26.  Vytuolis Valūnas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.
 27. Virginija Žitkauskienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė.

 


Mažosios Lietuvos regioninės
etninės kultūros globos tarybos nariai

1.      Edita Barauskienė – Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė.

2.      Liudvika Burzdžiuvienė – Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė.

3.      Audronė Buržinskienė – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblio „Giedružė“ vadovė.

4.      Zita Genienė – Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėja.

5.      Vytautas Albertas Gocentas – lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys.

6.    Vilma Griškevičienė (pirmininkė) – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

7.      Arvydas Griškus – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius.

8.      Lilija Kerpienė – Klaipėdos r. savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro direktorė.

9.      Jolita Latakienė – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

10.  Narūnas Lendraitis – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas.

11.  Natalija Lisovskienė – Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

12.  Virginija Mataitienė – Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė.

13.  Aksevera Mikšienė – Pagėgių savivaldybės kultūros centro etninės veiklos specialistė.

14.  Lina Motuzienė – Klaipėdos universiteto Istorijos mokslo krypties doktorantė.

15.  Silva Pocytė – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė.

16.  Birutė Servienė – Šilutės r. savivaldybės Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė.

17.  Indrė Skablauskaitė – Šilutės muziejaus etnografė

18.  Giedrė Skipitienė – Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialistė-kultūrologė.

19.  Nijolė Sliužinskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė.

20. Saulius Sodonis – Šilutės kraštotyros draugijos narys.


 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės
etninės kultūros globos tarybos nariai


 

1.      Eglė Alenskaitė – Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų folklorinio ansamblio „Žvirgždė“ vadovė.

2.      Vidas Cikana – bendrijos „Dailius“ pirmininkas.

3.      Nijolė Černevičienė – Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė.

4.      Vitalija Filipova – Kazlų Rūdos literatų klubo „Versmė“ vadovė.

5.      Asta Jankeliūnienė – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.

6.      Rasa Januškienė – Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė.

7.      Valentinas Jazerskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas.

8.      Ernesta Juodsnukytė – Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja.

9.      Zigmas Kalesinskas – VšĮ „Raudondvario dvaro“ Kauno rajono muziejaus direktorius.

10.  Stanislovas Lopeta – bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininkas.

11.  Aušra Mickevičienė – Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė.

12.  Aurelija Papievienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė.

13.  Nijolė Skinkienė – Vilkaviškio kultūros centro etnografė.

14.  Kęstutis Subačius – kraštotyrininkas.

15.  Ona Birutė Surdokienė – liaudies menininkų klubo „Mūza“ vadovė.

16.  Žibutė Šilingienė – Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė.

17.  Asta Vandytė – Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė.

18.  Rima Vasaitienė (pirmininkė) – Zanavykų muziejaus direktorė.

19.  Rūta Vasiliauskienė – Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės vedėja.

20.  Albinas Vaškevičius – kraštotyrininkas.

21.  Dalė Zagurskienė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė.

22.  Jūratė Zakaravičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja.


 Žemaitijos regioninės
etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Arnas Arlauskas – Kelmės kultūros centro direktorius.
 2. Gintautas Bareikis – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas.
 3. Aušra Brijūnienė – Šiaulių r. administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 4. Dalia Činkienė – Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 5. Rasa Čiutienė – Akmenės r. savivaldybės direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai.
 6. Birutė Gedminaitė – Rietavo kultūros centro direktorė.
 7. Violeta Girdžiuvienė – Tauragės kultūros centro metodininkė-etnografė.
 8. Virginijus Jocys – Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas.
 9. Laima Kelmelienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė.
 10. Aldona Kuprelytė – Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vedėja.
 11. Lina Lukošienė – Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė.
 12. Rita Macijauskienė – Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė.
 13. Diana Martinatienė – Šiaulių kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja.
 14. Sigita Milvidienė – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja.
 15. Juozas Pabrėža – Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius.
 16. Asta Pagarauskaitė  – Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė.
 17. Ieva Ramanauskaitė  – Skuodo r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė.
 18. Jolanta Skurdauskienė – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja.
 19. Linas Šedvilas – Varnių regioninio parko vyr. specialistas.
 20. Jurgita Šilinskytė – Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
 21. Rūta Vildžiūnienė (pirmininkė) – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto ir pedagogikos katedros docentė.
 22. Jurgita Viršilienė – Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Naujausi pakeitimai - 2015-09-24
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7039&p_d=45509&p_k=1