Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos komisijų sudėties patvirtinimo"


2004 m. kovo 17 d. Nr. TN-2

Vilnius

 

                      Etninės kultūros globos taryba, vadovaudamasi Tarybos reglamento V skyriaus 19 dalimi, nutaria:

                      patvirtinti Ekspertų komisijų – Etninės kultūros gyvosios tradicijos; Etninės kultūros paveldo; Regionų; Švietimo ir mokslo; Žiniasklaidos – personalinę sudėtį ir šių komisijų pirmininkus (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                           Krescencijus Stoškus 


 PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2004 m. kovo 17 d.

nutarimu Nr. TN-2

 

EKSPERTŲ KOMISIJŲ SĄRAŠAI

 

Gyvosios tradicijos ekspertų komisija

 1. Jonas Rudzinskas – pirmininkas
 2. Irena Čepienė
 3. Marcelijus Martinaitis
 4. Jonas Trinkūnas
 5. Angelė Vyšniauskaitė

Etninės kultūros paveldo ekspertų komisija

 1. Dalia Urbanavičienė – pirmininkė
 2. Irena Seliukaitė
 3. Rasa Vasiliauskienė
 4. Vitalija Vasiliauskaitė*

Švietimo ir mokslo ekspertų komisija

 1. Rimantas Astrauskas – pirmininkas
 2. Irena Čepienė
 3. Petras Kalnius
 4. Virginija Kondratienė
 5. Jūratė Palionytė
 6. Dalia Urbanavičienė

Regionų plėtros ekspertų komisija

 1. Vygandas Čaplikas* – pirmininkas
 2. Romas Balčius
 3. Petras Kalnius
 4. Virginija Kondratienė
 5. Danguolė Micutienė
 6. Jonas Rudzinskas
 7. Egidijus Skarbalius
 8. Liudvika Trasykytė
 9. Vitalija Vasiliauskaitė*
 10. Rasa Vasiliauskienė
 11. Angelė Vyšniauskaitė

Žiniasklaidos ekspertų komisija

 1. Jonas Trinkūnas – pirmininkas
 2. Rimantas Astrauskas
 3. Marcelijus Martinaitis
 4. Egidijus Skarbalius
 5. Ramunė Vėliuvienė

__________

* Regioninių tarybų nariai


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=34423&p_k=1