Regioninių tarybų veikla 

Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba posėdžiavo Seime


Kovo 15 d. LR Seime įvyko Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės atstovai – grupės pirmininkas Algis Kašėta bei grupės narys Kęstutis Daukšys. Posėdyje aptarta keletas Dainavos kraštui bei visai Lietuvai aktualių klausimų.

Alytaus savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas, Dzūkijos tarybos narys Vytuolis Valūnas pristatė Dainavos krašto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760 metų sukakčiai skirtų renginių programą. Aptartas ir šia proga ketinamo išleisti leidinio - menininkės Gražinos Didelytės piešinių ciklo, skirto Dainavos istorijai („Dainavos klodai“) finansavimo klausimas.

Minint Tarmių metus, Dzūkijos tarybos pirmininkė Ona Drobelienė paragino LR Seimo narius kuo dažniau kalbėti tarmiškai. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į tarmes, o ypatingai - į dzūkų tarmę. Nutarta šių metų rugsėjo mėnesį LR Seime pristatyti Lazdijų kraštotyros muziejaus parengtą garso ir vaizdo parodą „Tarp tradicijos ir modernumo“. Parodos metu ketinama surengti LRS narių kalbėjimo dzūkiškai konkursą. „Smagu būtų nors kartą perspjauti žemaičius“, - juokavo A. Kašėta, atkreipdamas dėmesį, kad žemaičiai tarpusavyje beveik visada kalbasi žemaitiškai.

Dzūkijos tarybos narys Vygandas Čaplikas ragino kelti Lietuvos etnografinių regionų oficialaus įteisinimo klausimą. Jis pristatė Europos Komisijos išleistą žemėlapį „Kelionės po Europą 2011-2012“ (http://bookshop.europa.eu/lt/kelion-s-po-europ-2011-2012-pbNA3210520/) Šis žemėlapis rodo, kad daugelis Europos šalių turi etnografinius regionus ir jie vienaip ar kitaip yra įteisinti oficialiame lygyje. Pavyzdžiui, puikiai matoma, kad kaimyninė Latvija turi etnoregionus: Vidzemę, Kurzemę, Latgalą ir kitus. Tuo tarpu Lietuvos teritorijoje Europos komisijos išleistas žemėlapis nurodo savivaldybes ir apskritis. Nagrinėjant šį žemėlapį, susidaro vaizdas, kad Lietuvoje Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija ir kiti savitą istoriją, kultūrą turintys regionai neegzistuoja. A. Kašėta pažadėjo atkreipti dėmesį į Lietuvos etnografinių regionų statuso įforminimo klausimą.

Posėdyje taip pat nutarta, kad reikia imtis iniciatyvos dėl 2014 metų paskelbimo Regionų metais. Tai padėtų pratęsti Tarmių metų veiklas ir Lietuvos etnografinių regionų kultūros akcentavimą visuomenėje.


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=133765&p_k=1