Archyvas 

VI-asis respublikinis tarmiškos kūrybos konkursas


Maloniai kviečiame dalyvauti VI tarmiškos kūrybos konkurse, kurį rengia Etninės kultūros globos taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Etninės kultūros draugijos Tarmių plėtros grupės Rytų aukštaičių sambūris, Kauno rajono savivaldybės Raudondvario kultūros centras ir kūrėjų klubas „Žaliažolė“.

Nuostatai

  1. Konkurse gali dalyvauti visų literatūros žanrų kūriniai, parašyti bet kuria lietuvių kalbos tarme ir iki 2013 m. kovo 9 d. imtinai publikuoti svetainės www.zaliazole.lt skiltyje „VI Tarmiškos kūrybos konkursas“ .

  2. Atskirai bus vertinama moksleivių ir suaugusiųjų kūryba.

  3. Kiekvienas autorius konkursui gali pateikti po tris kūrinius.

  4. Konkursui pateikti prozos kūriniai turi neviršyti 5000 ženklų su tarpais.

  5. Konkurse gali dalyvauti visi kūriniai Tarmiškos kūrybos skiltyje publikuoti po praėjusių metų konkurso.

  6. Prašymus perkelti jau publikuotus kūrinius VI konkursui prašome siųsti konkurso koordinatoriui Cieksui Žalbungiui (Gaudentas Kurila gaudentaskurila@yahoo.com, tel.: 8 620 87325) .

  7. P.s. Kūrinius konkursui galima publikuoti tik prisiregistravus svetainėje.

Vertinimo komisija

Dialektologas, prof. Vytautas Kardelis

Poetas Vladas Braziūnas

Aktorius ir režisierius Algirdas Latėnas

Poetė ir vertėja Regina Katinaitė-Lumpickienė

Lietuvių  kalbos mokytoja Aldona Baranauskienė

Poetas, knygų redaktorius, žemaitis Justinas Kubilius

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Alvyra ČičinskienėVertinant bus atsižvelgiama į:

  • tarmės išlaikymą;
  • kūrinio idėjos originalumą;
  • autoriaus kūrybiškumą.

Dvylikos geriausių kūrinių autoriai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje, kuris įvyks 2013 m. balandžio mėn. 6 d. 12 val. Raudondvario kultūros centre (Instituto 1 a.), Kauno raj. Jame ir bus paskelbti nugalėtojai, įteikti organizatorių diplomai bei rėmėjų įsteigti prizai.

P. s. Visiems konkurso dalyviams reikės užpildyti konkurso dalyvio anketą, kurią kiekvienas gaus elektoniniu paštu jau paskelbęs savo kūrinį „VI Tarmiškos kūrybos konkurso“ skiltyje.

Papildomą informaciją Jums suteiks konkurso koordinatorius  Gaudentas Kurila gaudentaskurila@yahoo.com , tel.: 8 620 87325 ir projekto vykdytojas Algirdas Svidinskas algisvid@gmail.com , tel.: 868259070.


Naujausi pakeitimai - 2013-01-22
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9386&p_d=132044&p_k=1