Planavimo dokumentai 

2007 m. Tarybos posėdžių teminis planas


 

Eil. Nr.

Tema

Mėnuo

Pastabos

1.

EKGT veiklos plano 2007 m. tvirtinimas. Etninės kultūros plėtros prioritetų 2007 m. sąrašo aptarimas ir tvirtinimas. Darbo grupių formavimas.

Sausis

Patvirtintas EKGT 2007 m. veiklos planas. Aptartas ir patvirtintas etninės kultūros plėtros prioritetų 2007 m. sąrašas. Suformuotos šešios darbo grupės: Nematerialaus kultūros paveldo skaitmeninimo  ir registro kūrimo; Liaudies tekstilės tyrimų ir populiarinimo programos rengimo; Taikomųjų rekomendacijų “Tradicinė sodyba”; Tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimo rekomendacijų rengimo; Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo ir Švietimo ir mokslo problemų darbo grupė.

2.

Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų parengimas. Tradicinių amatų centrų steigimosi ir veiklos analizė.

Vasaris

Patvirtinta Tarybos 2006-ųjų metų ataskaita. Aptarta informacija apie etninės kultūros plėtros valstybinės programos vykdymą. Išrinkti šešių darbo grupių vadovai, o didesnėse darbo grupėse – ir pavaduotojai. Pateiktos naujienos apie artėjančios Kaziuko mugės infrastruktūrą, suderintą su organizatoriais. Į numatomą Kultūros paveldo departamento ir Tarybos bendrą darbo grupę, skirtą medinės architektūros paveldo išsaugojimo programos rengimui, nutarta deleguoti, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentę Jūratę Jurevičienę.

3.

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo 2006 m. rezultatų aptarimas.

Kovas

 

4.

Etninės kultūros leidiniai, jų tematika, kokybė, problemos. Mokymo priemonės, taikomojo pobūdžio leidiniai. Trūkstamos literatūros sąrašo sudarymas.

Balandis

 

5.

Nematerialaus kultūros paveldo registro formavimo principų aptarimas. Liaudies tekstilės tyrimų ir populiarinimo programos gairės.

Gegužė

 

6.

Tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimo rekomendacijų metmenų parengimas.

Birželis

 

7.

Vasaros atsotogos

Liepa-rugpjūtis

 

8.

Etninės kultūros specialistų rengimo problemos. Situacijos analizė.

Rugsėjis

 

9.

Taikomųjų rekomendacijų “Tradicinė sodyba” tvirtinimas. Leidinio struktūros aptarimas.

Spalis

 

10.

Etnografiniai rinkiniai muziejuose: problemos ir tvarkymo principai.

Lapkritis

 

11.

Regioninių tarybų vaidmuo, veiklos problemos (išvažiuojamieji posėdžiai).

Gruodis

 

 


Naujausi pakeitimai - 2010-01-28
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=64311&p_k=1