Planavimo dokumentai 

2011 m. Tarybos veiklos planas


 

1. Etninės kultūros globos tarybos 2011 m. strateginio veiklos plano parengimas.

2. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. įgyvendinimo koordinavimas kartu su Kultūros ministerija.

3. Siūlymų teikimas dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje.

4. Etninės kultūros fondo steigimo inicijavimas.

5. Etnografinių regionų globa:

 • etnogarfinių regionų statuso įtvirtinimas;

 • siūlymų dėl apskričių reformos teikimas;

6. Tarmių gyvosios tradicijos skatinimas:

 • tarmių tradicijos tarp moksleivių tyrimo apibendrinimas ir išvadų teikimas;

 • pasirengimas Tarmių metams – jiems skirtos valstybinės programos rengimas ir kt.;

 • tarmių gyvosios tradicijos problemų tyrimas ir siūlymų dėl jų sprendimo teikimas.

7. Etnokultūrinio ugdymo plėtra:

 • bendradarbiaujant su UPC Etninės kultūros bendrosios programos rengimas;

 • etnokultūrinio ugdymo mokytojų sąvado, rengiančių etnospecialistus ir etnomokytojus aukštųjų mokyklų sąvado teikimas ŠMM informacinių technologijų skyriui;

 • siūlymų dėl neformalaus ugdymo reformos teikimas;

 • Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos rengimo užbaigimas ir siūlymų dėl jos panaudojimo teikimas.

8. Rekomendacijų dėl etninės kultūros specialistų rengimo įgyvendinant aukštojo mokslo reformą teikimas.

9. Etnoarchitektūros globa ir sklaida:

 • etnoarchitektūros paveldo sklaidos internete plėtojimas bendradarbiaujant su KTU;

 • etnoarchitektūros projektų kūrėjų sertifikavimo tvarkos parengimo inicijavimas.

10. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo ekspertavimas:

 • išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktus reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas;

 • dalyvavimas sprendžiant kitus Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus.

11. Etnokultūrinio paveldo globa:

 • išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus paveldo globą reglamentuojančių teisės aktų teikimas;

 • siūlymų teikimas dėl materialaus paveldo objektų prieinamumo ir panaudojimo gyvosios tradicijos raiškai gerinimo.

12. Siūlymų dėl Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo teikimas.

13. Siūlymų teikimas dėl etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje, bendradarbiavimas su LRT.

14. Siūlymų dėl Vėlinių ir kitų svarbiausių kalendorinių švenčių teikimas.

15. Siūlymų dėl etnoturizmo plėtros teikimas.

16. Bendradarbiavimas su lietuvių organizacijomis etninėse žemėse ir kitose užsienio šalyse.


Naujausi pakeitimai - 2011-12-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=106350&p_k=1