Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis 

Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis 2008 m.


2008 m. EKGT kartu su LR Kultūros ministerija koordinavo Vyriausybės patvirtintą Etninės kultūros plėtros valstybinę programą (Žin., 2003, Nr. 60-2725), kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija – Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą (Žin., 2006, Nr. 102-3939). Bendradarbiaujant su Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijoms, vykdyta 2006–2011 metų Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa. EKGT koordinavo atskirų priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu Žemės ūkio ministerijoje sudarytoje Tautinio paveldo produktų taryboje, gaminių ir meistrų sertifikavimo tarnyboje. Plačiau apie dalyvavimą šiose programose skaitykite: 2008 m. veiklos ataskaita 

Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato dalyvavimas tarpinstituciniuose pasitarimuose, susitikimuose, posėdžiuose, diskusijose

Nr.

Kur vyko/ su kuo?

Data

Tema

1.

Punsko savivaldybės tarybos atstovų posėdis

2008-03-29

Lenkijos lietuvių kultūros centro veiklos strateginių planų aptarimas

2.

Susitikimas su Telšių apskrities savivaldybių merais, kultūros ir švietimo skyrių vadovais

2008-04-11

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo problemų aptarimas

3.

Projekto „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2008“ išvažiuojamasis posėdis Varėnoje ir Trakuose

2008-04-15

Įvertinti dvi pateiktas paraiškas

4.

Pasitarimas savaitraščio „Gimtasis kraštas“ leidykloje

2008-04-18

Leidinio strategijos ir struktūros klausimais

5.

Susitikimas su Šilalės rajono savivaldybės administracijos atstovais

2008-04-24

Aptarti Dionizo Poškos Baublių ir kraštotyros muziejų statusą bei etninės kultūros plėtrą rajone

6.

Projekto „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2008“ išvažiuojamasis posėdis Panevėžyje ir Biržuose

2008-04-25

Įvertinti dvi pateiktas paraiškas

7.

Susitikimas su Vilkaviškio ir Marijampolės rajonų bibliotekų darbuotojais

2008-04-28

Etnokultūrinės ir kraštotyrinės medžiagos rinkimo klausimais

8.

Projekto „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2008“ išvažiuojamasis posėdis Utenoje ir Zarasuose

2008-05-06

Įvertinti dvi pateiktas paraiškas

9.

Kulinarinio paveldo fondo komisijos posėdis Šilainių karčiamoje

2008-05-10

Lietuviškų valgių asortimento klausimais

10.

Habilitacijos komisijos posėdyje

2008-05-15

Habiltuoto daktaro mokslo laipsnio suteikimas archeologui A. Kuncevičiui

11.

Posėdis Lietuvos architektų sąjungoje

2008-05-22

Saulės laikrodžio Nidoje semantinės reikšmės pristatymas

12.

Susitikimas su Punsko lietuvių etninės kultūros draugija

2008-07-29

Etnografinių muziejų apskaitos principų aptarimas ir studentų praktikos nuostatų parengimas

13.

Pasitarimas LR Aplinkos ministerijoje

2008-08-12

Dėl Nidos Saulės laikrodžio atstatymo

14.

Susitikimas su Šakių rajono Zyplių amatų centro darbuotojais

2008-09-21

Amatų centro veiklos gairių svarstymas

15.

Gamybinis pasitarimas leidykloje „Versmė“

2008-10-15

Dėl etnologinių temų leidiniuose kokybės

16.

Pasitarimas Vilniaus miesto savivaldybėje

2008-10-15

Kaziuko mugės infrastruktūros formavimo klausimais

17.

Susitikimas su Jonavos mokytojais

2008-10-17

Etninės kultūros dėstymo ir kraštotyros darbo klausimų aptarimas

18.

Susitikimas su Gidų gildijos nariais

2008-11-19

Etninė kultūra ir Vilnius

19.

Pasitarimas Vilniaus miesto savivaldybėje

2008-11-26

Kaziuko mugės kultūrinės programos organizavimo klausimaisNaujausi pakeitimai - 2009-08-21
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6834&p_d=89731&p_k=1