2012 m. naujienos 

Gruodžio 11 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos posėdis
Nauji nariai Etninės kultūros globos taryboje 2012-12-18
Gruodžio 7 d. įvyko Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis 2012-12-14
Lapkričio 23 d. įvyko Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis 2012-12-01
Konferencija "Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse", 2012-11-27
Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis 2012-10-26
EKGT siūlymas dėl darbo dienos perkėlimo 2012 m. iš vėlinių lapkričio 2 dienos į šeštadienį lapkričio 10 dieną, 2012-10-10
Regioninių etninės kultūros globos tarybų pasitarimo protokolas 2012-09-20
Regioninių etninės kultūros globos tarybų pasitarimo darbotvarkė 2012-09-14
Atidaryta Jono Rudzinsko paroda 2012-09-11
Kviečia studijuoti LMTA etnomuzikologijos katedra 2012-09-01
ANKETA dėl etnokultūrinio ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 2012-04-03
Dalios Urbanavičienės pranešimas apie galimus administracinės reformos modelius 2012-03-09
Aukštaitijos tardicinių amatų centrų sąvadas (parengė V. Vasiliauskaitė) 2012-03-06
Etninės kultūros globos tarybos siūlymas dėl etninės kultūros renginių transliavimo 2012 metais 2012-02-28
Etninės kultūros globos tarybos siūlymas dėl LRT programų nacionalinės strategijos projekto 2012-02-28
LR Seimo III rūmuose vyks diskusija-forumas LIETUVOS ADMINISTRACINĖ REFORMA 2012-02-23
Kviečiame į vaizdo, garso ir minties popietę „Žemaičių šnektos kasdienybėje ir meninėje saviraiškoje“ š. m. kovo 2 d. Vilniuje 2012-02-23
Atidaryta Vlado Ščepono paroda 2012-02-20
Dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2012-2014 metams projektų 2012-02-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8475&p_k=1