Informacija apie Lietuvos etnografinius regionus 

Lietuvos etnografinis regionas AUKŠTAITIJA2006 m. patvirtintas Aukštaitijos herbas

Aukštaičių žemės (dabartinė šiaurrytinė-rytinė Lietuvos dalis) – pirminis Lietuvos valstybės branduolys. Apie XI a. šiose žemėse susikūrė Lietuvos kunigaikštystė,  kuri sėkmingai plėtodama politinę diplomatiją, XII a.  tapo galingiausia baltų kunigaikštyste.

Pirmą kartą aukštaičiai paminėti Petro Dusburgiečio kronikoje, kalbant apie kunigaikščio Vytenio kovas ginant ir stiprinant kunigaikštystės teritoriją (1294 – 1300 m.) - Austechia, terra regis Lethowie (Aukštaitija, lietuvių karaliaus žemė).

Aukštaitija - didžiausias Lietuvos etnografinis  regionas. Šiandieninė Aukštaitija pasižymi tarmių, gyvensenos ir etnokultūrinio paveldo margumu, kadangi yra paveldėjusi trijų didelių etninių darinių – Sėlos, Nalšios ir Žiemgalos palikimą.

Šio krašto tradiciniuose audiniuose ir nacionaliniuose kostiumuose vyrauja linksmos, šviesios spalvos. Čia giedamos tūkstantmetės aukštaičių dainos  - sutartinės. Šios dainos yra išlaikiusios archajišką muzikinę ir poetinę formą. Sutartinių dermės liudija seną kilmę, o tobula polifoninė kalba – aukštą to meto muzikinę kultūrą. Sutartinės – išskirtinis reiškinys ne tik lietuvių, bet ir pasaulio folkloristikoje. Greta vokalinės muzikos aukštaičiuose gyvavo ir ne mažiau savita skudučiais bei ragais pučiama instrumentinė polifonija.


Etnokultūrinės pakraipos Aukštaitijos visuomeninės organizacijos

Aukštaičių akademija
Rytų aukštaičių sambūris
Sėlos draugija
Žiemgalos draugija

Apie Aukštaitiją internetiniuose šaltiniuose 

Etnografinė Aukštaitija - Etnologijos ir antropologijos enciklopedijoje
Apie Aukštaitiją - gidas internete Lietuva
Aukštaitijos nacionalinis parkas
Aukštaitija Gyvojoje krašto enciklopedijoje http://www.grazitumano.lt/
Tautinis paveldas Aukštaitijoje
Žiemgala - istorijos ir kultūros žurnalas

 

Aukštaitijos etnoarchitektūra

  

„Rytų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra“ (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra“ (pdf)

 

 

 

 

 

Kaimo statyba: Rytų Aukštaitija. Rytų Aukštaitijos architektūros pavyzdžių katalogas. Sud. Rasa Bertašiūtė. Vilnius, 2010.

Kaimo statyba. Vakarų Aukštaitija. Vakarų Aukštaitijos architektūros pavyzdžių katalogas. Sud. Rasa Bertašiūtė. Vilnius, 2013.

 


Naujausi pakeitimai - 2014-04-30
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7039&p_d=95434&p_k=1