Tarptautinis bendradarbiavimas 

Tarptautinis bendradarbiavimas 2014 m.


2014-06-06 Punske vyko EKGT Dzūkijos tarybos ir Punsko lietuvių bendruomenės bendras posėdis, kuriame buvo nutarta aktyviai bendradarbiauti etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.

2014-09-12 EKGT pirmininko pavaduotojas dr. Vytautas Tumėnas dalyvavo Tarptautinėje etnologijos ir folkloro asociacijos SIEF (Societe Internationale d‘Ethnologie et de Folklore) Auksiniame jubiliejaus simpoziume ir Ypatingoje generalinėje asamblėjoje Amsterdame. Asamblėjos dalyviai SIEF organizacijos mokslininkai etnologai ir folkloristai pasirašė kreipimąsi į LR Seimą, kuriame išreiškė nepritarimą dėl EKGT ir VKPK sujungimo, kadangi yra skirtingas paveldosaugos ir etninės kultūros globos administravimo, mokslinių tyrimų ir specialistų rengimo pobūdis (plačiau žr. 8 priede).

2014 m. lapkričio 20-21 d. Rygoje EKGT kartu su Lietuvos ambasada Rygoje, Latvijos kultūros akademija ir Lietuvių bendruomene Latvijoje surengė forumą „Latvijos ir Lietuvos etnografiniai regionai“. Pagrindinis forumo uždavinys – susipažinti su Latvijoje įvykdyta administracinio suskirstymo reforma etnografinių regionų pagrindu (įtvirtinti Kurzemės, Žiemgalos, Vidzemės, Latgalos ir Rygos regionai).

2014-04-25 EKGT kartu su Seimo švietimo ir mokslo komitetu organizavo išvyką į Kaliningrado sritį. Dalyvavo renginiuose skirtuose K.Donelaičiui bei susitiko su vietos Lietuvių benduomenėmis,  Karaliaučiaus (Kaliningradas) I. Kanto universiteto Humanitarinių mokslų instituto darbuotojais, Gumbinės (Gusevo) savivaldybės administracija Lazdynėliuose.


Naujausi pakeitimai - 2015-03-04
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6833&p_d=155103&p_k=1