Regioninių tarybų veikla 

Regioninių tarybų 2014 m. posėdžiai


AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

 

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 27 d. Ukmergės kultūros centre. Jame dalyvavo 21 regioninės tarybos narys, Julius Zareckas (Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas), Vaida Sakolnikovienė (Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė), Kristina Darulienė (Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkė), Rasa Griškevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė), Virginija Tylienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja), Eglė Krikštaponytė (UAB „Gimtoji žemė“ korespondentė),  Marija Vaitiekūnienė (Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė), Klaudijus Driskius (VšĮ „Tautos paveldo tyrimai“ vadovas), Emilija Brajinskienė (Radviliškio r. f. a. „Šeduva“ vadovė), Angelė Virgailienė (Radviliškio r. f. a. „Aidija“ vadovė), Stasė Anglickienė (Radviliškio r. Baisogalos tautodailininkė, etnografė), Zofija Jablonskienė (Širvintų vaikų dienos centro savanorė, tautodailininkė), Rimantas Zinkevičius (Ukmergės tautodailininkas, medžio drožėjas), Nijolė Aleinikovienė (Molėtų krašto muziejaus etnografė) ir Lina Daubarienė (Panevėžio r. savivaldybės Kultūros skyriaus specialistė).

 

Svarstyta: 1 Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2013 metų veiklos ataskaita: veiklos ir problemų pristatymas. 2. Etninės kultūros plėtros programa Ukmergės rajono savivaldybėje.  3 Pasiūlymai Vyriausybei dėl 2015 m. – Etnografinių regionų metų. 4. Regioninės tarybos 2014 m. veiklos planas. 5. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą, kad ši, svarstydama 2015 metų dalinio finansavimo konkursui pateiktus projektus, teiktų prioritetą Etnografinių regionų metams skirtiems projektams. 1.2. Sudaryti iki spalio 10 d. reprezentacinių Etnografinių regionų metams skirtų renginių savivaldybėse sąrašą ir pridėti jį prie kreipimosi į EKGT tarybą. 1.3. Pateikti iki lapkričio 15 d. regioninei tarybai, Etnografinių regionų metams skirtų renginių savivaldybėse sąrašą-gidą. 2. Skatinti regiono savivaldybes, kurios dar neturi Etninės kultūros plėtros programų, jas susikurti, kad būtų galima labiau sutelkti visų savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veiklą etninės kultūros globai. 3. Pasiūlymus dėl vyriausybinės Etnografinių regionų metų programos pateikti EKGT iki kovo mėn. 30 d.  4.  Patvirtinti regioninės tarybos 2014 m. veiklos planą. 5.1. Klausimą dėl etninės kultūros specialistų savivaldybėse atidėti kitam posėdžiui. 5.2. Pagal daugiausia balsų gavusias idėjas – juostą, sodą, nuometą – pasiūlyti dailininkams sukurti Aukštaitijos etnografinio regiono ženklą. 5.3. Bendra informacija.

 

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 19 d. Panevėžio miesto savivaldybėje. Jame  dalyvavo 20 regioninės tarybos narių,  Loreta Krasauskienė (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus vedėja), Audronė Pajarskienė (Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė),  Vidmantas Liubamirskas (Kupiškio lietuviško ritinio klubo „Aukštaičiai“ prezidentas), Lina Daubarienė (Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė), Irma Gritėnienė  (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja).

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų  2015 metų įgyvendinimo priemonių planas. 2. Aukštaitijos Etnografinių regionų metų simbolikos projektai. 3. Etnografinių regionų metams skirtų priemonių ir regiono heraldikos sklaida. 4. Aukštaitijos regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių teikimas apdovanojimams ar atminimo įamžinimui.

 

Nutarta: 1. Pritarti Etnografinių regionų  2015 metų įgyvendinimo priemonių planui. 2.1. Pasiūlyti dizaineriams tobulinti Etnografinių regionų metų Aukštaitijoje simbolio projektą – aukštaitiškos juostos ženklą. 3.1. Teikti prioritetinių renginių, skirtų Etnografinių regionų metams, projektus Lietuvos kultūros tarybos skelbiamam dalinio finansavimo konkursui. 3.2. Paruošti motyvacinį raštą kiekvienai regiono savivaldybei dėl Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų ir regiono vėliavų įsigijimo. 3.2. Pasiūlyti savivaldybėms išsiaiškinti regiono vėliavų poreikį savivaldybėje. 3.3. Rekomenduoti regiono savivaldybėms vieną gamintoją, kad būtų išlaikytas heraldikos vientisumas. 3.4. Siūlyti regiono savivaldybėms prieš 2015 m. biudžeto svarstymą numatyti lėšas regiono vėliavoms įsigyti. 3.5. Kreiptis į regiono Turizmo informacijos centrus, kaimo turizmo sodybų savininkus, verslininkus, viešąsias įstaigas dėl Aukštaitijos regiono vėliavų gamybos, įsigijimo ir sklaidos. 4. Siūlyti EKGT parengti vieningus apdovanojimo už nuopelnus regiono etninei kultūrai nuostatus.

 

Trečiasis  Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 9 d. Molėtų rajono Mindūnų ežerų žvejybos muziejuje. Jame dalyvavo 16 regioninės tarybos narių,  Gintautas Matkevičius (Molėtų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas kultūrai), Raimondas Garsonas (Utenos krašto muziejaus etnologas), Inga Stočkutė-Tervydienė ir Zita Levaškevičienė (Rokiškio rajono Salų bendruomenės amatų centro darbuotojos), Alfreda Petrauskienė (Mindūnų ežerų žvejybos muziejaus vedėja), Juozas Petrauskas (muziejininkas).

 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2010–2014 m. veiklos ataskaita. 2. Naujos kadencijos regioninės tarybos formavimo principai. 3. Etnografinių regionų metų renginių gido pristatymas, išskiriant svarbiausius renginius.  4. 2015 metų regioninės tarybos veiklos prioritetai. 5. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1. Pritarti Aukštaitijos tarybos 2010–2014 m. veiklos ataskaitai. 2.1. Naujos kadencijos regioninę tarybą formuoti iš 22 regiono savivaldybių pasiūlytų kandidatų ir 10 nevyriausybinių organizacijų, susijusių etnine kultūra, atstovų. 2.2. Į regioninę tarybą kviesti šių nevyriausybinių organizacijų atstovus: Nacionalinių ir regioninių parkų asociacija, Tradicinių amatų centrų asociacija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio arba Vilniaus bendrijos Utenos skyrius, Lietuvos romuvų sąjunga, Žiemagalos draugija, Sėlos draugija, Lietuvai pagražinti draugija, Rytų aukštaičių sambūris, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų asociacija, Lietuvių etninės kultūros draugija. 2.3. Kadangi regioninės tarybos reglamente numatyta tarybos sudėtis iki 30 narių, siūlyti EKGT pakoreguoti regioninės tarybos reglamento nuostatą, kad Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybą sudarytų iki 32 narių. 3.1. Ryškiau atskirti Etnografinių regionų metams skirtus renginius nuo įprastų etnokultūrinių renginių ir nedubliuoti Lietuvos liaudies kultūros centro sudaromo 2015 m. etninių renginių gido. 3.2. Patikslintą ir išplėstą Etnografinių regionų metų renginių gidą patalpinti ne tik LR Seimo tinklapyje, bet ir nusiųsti į savivaldybes, kad paskelbtų savo svetainėse.  4.1. Išskirti ne daugiau kaip du prioritetus ir numatyti galimas veiklas jiems įgyvendinti. 4.2. Numatyti šiuos 2015 m. regioninės tarybos veiklos prioritetus: a) Aukštaitijos regiono identiteto ir savivertės aktualizavimas; b) Jaunimo etnokultūrinė edukacija. 4.3. Iki gruodžio 15 d. apsvarstyti ir regiono specialistei pateikti numatytų prioritetų veiklas. 4.4. Gruodžio 15 d. surengti internetinį posėdį ir jame patvirtinti 2015 m. regioninės tarybos veiklos prioritetus su numatytomis veiklomis. 5.1.  Tęsti Valstybinės etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimą savivaldybėse. 5.2. Nepritarti J. Vaiškūno siūlymui kreiptis į Seimą dėl projekto sujungti EKGT ir Kultūros paveldo komisiją, nes rugsėjo mėn. posėdyje buvo priimtas bendras tarybos ir regioninių tarybų kreipimasis į LR Seimą dėl EKGT ir KPK sujungimo. 5.3. Pritarti R. Vilio pasiūlymui esant nepalankioms aplinkybėms (sujungus dvi skirtingas funkcijas atliekančias tarnybas į vieną) steigti nevyriausybinę organizaciją – Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybą.

 

Ketvirtasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 27 regioninės tarybos narai.

 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2015 m. veiklos prioritetai.

 

Nutarta: 1.1 Patvirtinti šiuos Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2015 m. veiklos prioritetus: a) Aukštaitijos regiono identiteto ir savivertės aktualizavimas; b) Jaunimo etninės kultūros edukacija. 1.2. Siūlyti naujos kadencijos Regioninės etninės kultūros globos tarybos nariams papildyti prioritetų veiklas atsižvelgiant į naujos tarybos veiklos planą.

 

Bendrasis regioninių tarybų posėdis vyko 2014 m. rugsėjo 19 d. 11 val. Panevėžyje. Posėdyje dalyvavo 30 regioninių tarybų narių, EKGT specialistės Vitalija Vasiliauskaitė, Rimantė Galinienė, Sigita Dacienė, svečiai Anykščių r. savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Audronė Pajarskienė, Pakruojo r. Pamūšio kultūros namų atstovė Zita Kapučinskienė, Radviliškio r. savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Kacevičienė,  Utenos r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Latakienė, Panevėžio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Lina Daubarienė, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos atstovė Ilona Šedienė, Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė Rasa Libienė, alkas.lt renginių redaktorius Albinas Vaškevičius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė Audronė Lampickienė; Seimo narys Povilas Urbšys; Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė; Kupiškio ritinio sporto klubo „Aukštaičiai“ vadovas Vidmantas Liubamirskas.

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros programų sudarymas savivaldybėse. 2. Etnografinių regionų metų kultūrinių renginių ir priemonių veiklos regioninių planų ir  kultūrinių renginių ir priemonių veiklos kalendorinis planas (gidas). 3. Valstybinės paveldo komisijos ir etninės kultūros tarybos įstatymo projektas Nr. XIIP-2096. 4. Etninės kultūros ugdymas švietimo ir kultūros įstaigose – šiandiena ir perspektyvos. 5. Nacionalinio sporto žaidimo ritinio sklaida ir populiarinimas.

 

Nutarta: 1.1. Skatinti kurti etninės kultūros programas savivaldybėse bei etninės kultūros globos tarybas prie savivaldybių, kurios jungtų savivaldybės darbuotojus ir visuomenininkus, dirbančius etninės kultūros srityje. 1.2. Teikti siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 2015–2018 m. programos ir jos krypčių (nurodant kuri institucija galėtų tai įgyvendinti). 2.1. Siūlyti renginius Etnografinių regionų metams, numatyti jų vietą ir kalendorinę seką. 2.2. Etnografinių regionų metų atidarymo datą, vietą ir formą derinti su kitais Etnogarfinių metų įgyvendinimo plano vykdytojais, keistis informacija elektroniniu būdu. 2.3. Teikti siūlymus dėl renginių, kuriuose galėtų dalyvauti LR Prezidentė. 3.1. Nuo susirinkimo kreiptis į LR Seimą, prašant išsaugoti Etninės kultūros kultūros globos tarybą. 3.2. Regioninių tarybų nariams kreiptis į savo apygardų deleguotus LR Seimo narius dėl EKGT, LR Seimui atskaitingos institucijos, esamo teisinio statuso išsaugojimo. 4.1. Palaikyti LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą organizuoti etninės kultūros olimpiadas. 4.2. Dalyvauti ir  informuoti apie 2014 m. spalio 17–18 d. organizuojamą kvalifikacijos tobulinimo seminarą etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojams, dirbantiems su vidurinio ugdymo programa bei apie 2014 m. lapkričio mėn. rengiamą diskusiją su mokslo įstaigomis, mokytojais, kultūros įstaigomis dėl etninės kultūros olimpiados/konkurso. 5.1. Siūlyti Lietuvos ritinio sporto federacijai rašyti projektus finansavimui gauti. 5.2. Aktyviau inicijuoti parodomuosius ritinio žaidimus, skirtus šiai sporto šakai populiarinti. 5.3. Lietuvos ritinio čempionato grafiką derinti su Etnografinių regionų metų renginių datomis.

 

 

DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS  2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

 

Pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis 2014 m. balandžio 25 d. Vilniuje, LR Seimo rūmuose. Jame dalyvavo 15 regioninės tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Lietuvos regionų žymėjimas ES žemėlapiuose. 2. Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos 2014 m. veiklos prioritetai, gairės ir uždaviniai. 3. Pasirengimas Etnografinių regionų metams.

 

Nutarta: 1 Įpareigoti V. Čapliką ištirti ir pristatyti Latvijos ir Suomijos patirtį žymint regionus ES žemėlapiuose. 2.1. Vykdant 2014 m. regioninės tarybos veiklą pagrindinį dėmesį skirti šiems prioritetams: 1) Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 2) Etnoturizmo tyrimas, gaivinimas ir plėtra regione; 3) Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas. 2. Aktyvinti informacijos sklaidą apie Dzūkjos (Dainavos) regioninės tarybos veiklą. 3.1. Sudaryti Etnografinių regionų metų renginių gidą apklausiant regiono savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas, nevyriausybines organizacijas. 3.2. Atlikti Etnografinių regionų metų renginių kultūrinės kokybės, sąmatų ir atitikimo analizę. 3.3. Pateikti Etnografinių regionų metų renginių planą su sąmatomis ir bendra sąmata LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinei grupei.

 

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio 6 d. Punske. Jame dalyvavo 7 regioninės tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas) ir  Nijolė Balčiūnienė EKGT narė, Kazys Kąstytis Šiaulytis (Vilniaus tautodailininkų sąjungos narys), Marius Talutis (Punsko klebonas) ir Punsko lietuvių bendruomenės nariai: Vytautas Batvinskas, Aldona Vaicekauskienė, Nastutė Sidarienė, Onutė Brudreilienė, Petras Budzeika, Robertas Vektorius, Jolanta Latvienė, Vytautas Liškauskas.

 

Svarstyta: 1 Punsko krašte kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos ir perspektyvos. 2. Punsko lietuvių bendruomenės, įstaigų, įmonių ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos bendradarbiavimo perspektyvos ir gairės.

 

Nutarta: 1.1 Ištirti, kodėl Punsko amatininkams nesudaromos sąlygos įstoti į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 1.2. Paskatinti Punsko seniūną skirti daugiau dėmesio ir, pagal galimybes, lėšų Punsko etnografinės sodybos priežiūrai ir puoselėjimui. 1.3. Kreiptis į Punsko vaivadiją dėl etato darbuotojui Punsko etnografinėje sodyboje įsteigimo. 2.1. Pateikti Punsko bendruomenei Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių kontaktus. 2.2. Skatinti dalyvauti Lietuvos tautodailininkus, amatininkus, etnografinius kolektyvus Punske rengiamose lietuvių šventėse. 2.3. Tarpininkauti rengiant Birštono etnografinio ansamblio ir Varėnos folklorinio ansamblio „Žeiria“ išvyką į Punską.

 

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 12 d. Varėnoje. Jame dalyvavo 13 regioninės tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų priemonių plano projektas, kurio finansvimą inicijuoja LR Seimo Dzūkų bičiulių parlamentinė grupė. 2. Bendras regioninių tarybų posėdis Panevėžyje. 3 Etnografinė veikla kaimo turizmo sodyboje „Grikucis.

 

Nutarta: 1. Įpareigoti  M. Galinį kreiptis į LR Seimo Dzūkų bičiulių parlamentinę grupę (pirmininkas A. Kašėta) dėl situacijos patikslinimo ir galimų tolimesnių veiksmų plano. 2. Už kelionės į bendrąjį regioninių tarybų posėdį Panevėžyje transporto organizavimą atsakingas Vytuolis Valūnas (išvykstama iš Alytaus, lydės EKGT specialistė Rimantė Galinienė). 3.1. Kaimo turizmo sodybos „Grikucis” vykdomą etnografinę veiklą įvertinti labai gerai ir laikyti siektinu pavyzdžiu kaimo turizmo sodybų steigėjams. 3.2 Skleisti kaimo turizmo sodybos „Grikucis” etnografinės veiklos gerąją patirtį.

 

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 8 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 15 regioninės tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų atidarymo renginiai. 2. Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos 2014 m. veiklos ataskaita. 3. Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos 2015 m. veiklos prioritetai ir planas.

 

Nutarta: 1.1 Įpareigoti specialistą M. Galinį parengti Etnografinių regionų metų renginių atidarymo (sausio 19 - 24 d.) planą. 1.2. Surengti Etnografinių regionų metų atidarymo renginį sausio 19 d. Varėnos raj. Marcinkonyse (atsakingi M. Galinis, L. Būdienė). 2. Regioninės tarybos nariai lokalias veiklos ataskaitas pateikia iki 2015 m. sausio 5 d. M. Galiniui. 3.  Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos 2015 m. veiklos prioritetus ir planą vasario mėn. Birštone vykstančiame regioninės tarybos posėdyje.

 

 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

 

Pirmasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 21 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas) ir Jūratė Pancerova (Šilutės kultūros centro direktorė).

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros būklė regione. 2 Pasirengimas Etnografinių regionų metams. 3. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Klaipėdos universitetą dėl etnologijos tęstinių studijų programos paruošimo. 1.2. Stebėti ir konsultuoti edukacines stovyklas vaikams. 1.3. Pritarti EKGT siūlymui dėl vėtrungių įtraukimo į UNESCO paveldo sąrašą; 1.4. Pagerbti regiono etninei kultūrai nusipelniusius veikėjus, neišskiriant ir iniciatyvius jaunus žmones. 2.1.Teikti siūlymus Etnografinių regionų metų priemonių planui. 2.2. Rekomenduoti, kad etnogarfinių regionų metų ženklas nebūtų sudarytas iš 5-ių regionų ženklų, o sukurtas atskiras ženklas, kuris apibendrintai įprasmintu Etnografinių regionų metus. 3.1. Siūlyti EKGT tobulinti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą. 3.2. Atlikti tyrimą „Etninės kultūros įtaka ekonomikai“. 3.3. Organizuoti spalio mėn. konferenciją „Mažosios Lietuvos etninė kultūra šiuolaikinių aktualijų fone“.

 

Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio  19 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Jame dalyvavo 11 regioninės tarybos narių.

 

Svarstyta: 1 Mažosios Lietuvos regiono priemonių planas, skirtas Etnografinių regionų metams. 2. Regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių pagerbimas. 3. Regiono etnokultūros pedagogų sąvado papildymas.

 

Nutarta: 1.1.Bendradarbiaujant su savivaldybėmis, istorikais, muziejininkais sukurti Mažosios Lietuvos herbo koncepciją, aprašą ir parengti dokumentus. 1.2. Per informacines priemones vykdyti sklaidą apie Mažosios Lietuvos regioną. 1.3.Informuoti Regiono savivaldybes, Klaipėdos regiono plėtros tarybą apieMažosios Lietuvos herbo kūrimą ir pasiruošimą Etnografinių regionų metams. 2. Kreiptis į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir išsiųsti užklausą savivaldybių Kultūros skyriams dėl regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių ir jų pagerbimo. 3.1. Kreiptis į Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių švietimo skyrius dėl informacijos pateikimo etnokultūros pedagogų sąvado papildymui. 3.2. Patikslinti informaciją apie etnokultūrinio ugdymo pedagogus iš Šilutės, Pagėgių, Jurbarko, Klaipėdos rajonų savivaldybių.

 

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 12 d. Gargždų kultūros centre. Jame dalyvavo 6 regioninės tarybos nariai, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas) ir Dalia Urbanavičienė (praėjusios kadencijos EKGT tarybos pirmininkė, EKGT vyr. specialistė).

 

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos nario delegavimas į EKGT. 2. Etnografinių regionų metų renginių gido sudarymas. 3. Regiono heraldikos sukūrimas. 4. Valstybinės paveldo ir etninės kultūros tarybos įstatymo projektas.

 

Nutarta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos nario delegavimą į EKGT organizuoti nuotoliniu būdu. 2.1. Surinkti informaciją iš kultūros, švietimo, mokslo institucijų ir bendruomenių apie renginius, skirtus Etnogarfinių regionų metams. 2.2. Išskirti reprezentacinius regiono renginius, kuriuos galima būtų viešinti  Respublikos informacinėse priemonėse ir renginių giduose. 3.1. Kreiptis į regiono dailininkus dėl Mažosios Lietuvos herbo sukūrimo. 3.2. Paruošti raštą Heraldikos komisijai dėl istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos patvirtinimo. 4. Valstybinės paveldo ir etninės kultūros tarybos įstatymo projektą svarstyti bendrajame regioninių tarybų posėdyje 2014 m. rugsėjo 19 d. Panevėžyje.

 

Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Jame dalyvavo 11 regioninės tarybos narių.

 

Svarstyta: 1 Etnografinių regionų metų renginių atidarymas regione. 2 Mažosios Lietuvos regiono heraldikos sukūrimas. 3. Naujos 2015-2018 m. kadencijos  Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos sudarymas.

 

Nutarta: 1.1. Surinkti iki sausio mėn. 15 d. informaciją iš regiono savivaldybių apie regiono išskirtinius renginius, skirtus Etnografinių regionų metams. 1.2.  Susitikti su turizmo informacijos centrais dėl informacijos apie Etnografinių regionų metams skirtus renginius teikimo. 2.1. Organizuoti sausio 15 d. Klaipėdoje diskusiją dėl Mažosios Lietuvos heraldikos ir pristatyti savivaldybių siūlymus. 2.2. Organizuoti sausio pabaigoje savivaldybių sutarčių dėl Mažosios Lietuvos heraldikos sukūrimo finansavimo pasirašymą. 3. Patvirtinti deleguojančių į 2015 -2019 m. kadencijos Mažosios Lietuvos tarybą įstaigų ir visuomeninių organizacijų sąrašas.

 

 

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2014 METŲ POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

 

Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 21 d. Marijampolės kultūros centre. Jame dalyvavo 17 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių ir EKGT pirmininkas Virginijus Jocys.

 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos planas. 2. Pasirengimas Etnografinių regionų 2015 metams. 3. Etnografinis krašto ženklas. 4. Etninės kultūros globos tarybos pirmininko V. Jocio pranešimas. 5. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis. 2.1. Pratęsti konsultacijas su Marijampolės savivaldybe dėl Etninės kultūros plėtros programos kūrimo. 2.2. Surengti 2014 metų rudenį konferenciją etnografinio regiono vardo ir ženklo tema. 3.1. Pritarti iniciatyvai kurti Sūduvos ženklą. 3.2. Parengti regiono simbolio – ženklo konkurso taisykles bendrojo lavinimo mokykloms ir kolegijoms, konkursą surengti rugsėjo mėnesį.

 

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio 23 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 20 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos kreipimasis į Heraldikos komisiją dėl Sūduvos herbo ir vėliavos kūrimo ir simbolių pasirinkimas.

 

Nutarta: 1. Įpareigoti Z. Kalesinską ir V. Jazerską parengti kreipimąsi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Lietuvos heraldikos komisiją dėl Sūduvos etnografinio regiono herbo ir vėliavos kūrimo, pasirenkant tris galimus simbolius – šunį, elnią-briedį ir taurą.

 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. spalio 23 d. Šakių rajono savivaldybėje. Jame dalyvavo 14 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių, Rima Rauktienė (Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotoja) ir Augenija Kasparevičienė (Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja).

 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) regiono ženklo projektas. 2. Pasirengimas Etnografinių regionų metams, veiklų ir projektų įgyvendinimas regiono savivaldybėse. 3 Etninės kultūros plėtros programų rengimas savivaldybėse.

 

Nutarta: 1. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos) regiono herbo projektui ir pristatyti jį Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje. 2. Peržiūrėti Etnogarfinių regionų metams skirtų renginių savivaldybėse planus ir svarbiausių renginių sąrašą pateikti EKGT. 3. Toliau siekti, kad Etninės kultūros plėtros programas parengtų ir pasitvirtintų visos savivaldybės.

 

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 17 d. Marijampolės kultūros centre. Jame dalyvavo 16 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos ataskaita. 2. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2015 m veiklos planas. 3. Suvalkijos (Sūduvos)  regiono etninės kultūros geriausių atstovų dalyvavimo LRT laidose, skirtose Etnografinių regionų metams. 4. Aktyviausi regioninės tarybos nariai.

 

Nutarta: 1. Regioninės tarybos nariai iki š.m. gruodžio 30 d. elektroniniu paštu siunčia siūlymus ir papildymus regioninės tarybos 2014 m veiklos ataskaitai. 2. Regioninės tarybos nariai iki 2015 sausio 15 d. pateikia siūlymus  regioninės tarybos 2015 m. veiklos planui 3. Pateikti Suvalkijos (Sūduvos)  regiono etninės kultūros geriausių atstovų sąrašą EKGT. 4. Aktyviausi regioninės tarybos nariai – A. Mickevičienė, K. Subačius, A. Jankeliūnienė ir R. Januškienė.

 

 

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

 

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. vasario mėn. 6 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 18 Žemaitijos tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2013 m. ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos planas.

 

Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2013 m. veiklos ataskaitą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis. 2. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis.

 

 

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. balandžio mėn. 23 d. Raudėnuose, Šiaulių r. Jame dalyvavo 13 Žemaitijos tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas), Erika Drungilienė ir Žygimantas Markevičius (Klaipėdos Universiteto folkloro ansamblis „Auksodis“), Jovita Lubienė (Šiaulių r. Raudėnų pagrindinės mokyklos mokytoja).

 

Svarstyta: 1.  Pasirengimas Etnografinių regionų metams. 2 Žemaitijos regiono senųjų vietovardžių pavadinimų atstatymas. 3. Labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, folkloro ansamblių pagerbimas. 4. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1.1. Inicijuoti Etnografinių regionų varžytuvių šventę. 1.2. Pasiūlymus dėl Etnografinių regionų metams siųsti iki gegužės 15 d. 2. Skatinti seniūnijas viešinti senuosius vietovardžius. 3.1. Pasiūlytus apdovanojimams asmenis bei ansamblius įtraukti į labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, folkloro ansamblių sąrašą. 3.2. Kitus pasiūlymus siųsti iki gegužės 1 d. 3.3. Labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, folkloro ansamblių pagerbimą rengti š. m. gegužės 10 d. Biržuvėnų dvare. 4.1. Skleisti informaciją apie Jurginių šventę Jovitos ir Vytauto Lubių sodyboje, Raudėnuose. 4.2. Tarpininkauti rengiant konferencijas, amatų pristatymus Jurginių šventės metu. 4.3. Inicijuoti spalio mėnesį konferencijos organizavimą dėl Lietuvos administracinio suskirstymo.

 

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo mėn. 12 d. Gargždų  kultūros centre. Jame dalyvavo 12 Žemaitijos tarybos narių, Irena Stonkienė (Plungės Senamiesčio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja), Rolanda Bitienė (Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro direktorės pavaduotoja), Jurgita Šilinskytė ir Violeta Juškevičiūtė (Mažeikių r. savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausios specialistės), Egidijus Skarbalius (Klaipėdos universiteto doktorantas), Algirdas Žebrauskas (Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius).

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų įgyvendinimo priemonių planas. 2. Jubiliejinio tarptautinio Durbės mūšio paminėjimo renginių organizavimas. 3. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1.1. Durbės mūšio minėjimą priskirti prie svarbiausių Žemaitijos regiono renginių Etnografinių regionų metų veiksmų plane. 1.2. Inicijuoti Etnografinių regionų metų Žemaitijos renginio surengimą Raseiniuose. 2.1. Atsižvelgiant į lemiančią Durbės mūšio reikšmę Lietuvos ir Rytų Pabaltijo istorijai, 2015 m. minimą šio įvykio 755 metų sukaktį, pritarti Durbės mūšio paminklo (kurio kūrimas jau pradėtas visuomenės iniciatyva) Telšiuose pastatymui 2015 metais. 2.2. Kreiptis į EKGT dėl prisidėjimo prie Durbės mūšio 755 metų minėjimo bei tarptautinės istorinės - mokslinės konferencijos surengimo. 3.1. Inicijuoti knygos apie Žemaitijos istoriją leidybą, pavesti A. Kuprelytei ir J. Skurdauskienei rūpintis šiuo klausimu.

 

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio mėn. 15 d. Plateliuose, Plungės r. Jame dalyvavo 10 Žemaitijos tarybos narių, Jūratė Miliauskytė (Mažeikių krašto muziejaus edukacijų koordinatorė) ir Jurgita Šilinskytė (Mažeikių r. savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausia specialistė).

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų atidarymo renginys Žemaitijos regione. 2.  Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos ataskaita 3. Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos prioritetai. 4. Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos planas.

 

Nutarta: 1.1. Organizuoti Etnografinių regionų metų  atidarymo renginį Telšiuose 2015 m. sausio mėn. 19 d. Žemaičių muziejuje „Alka“. 1.2. Įpareigoti S. Dacienę parengti renginio scenarijų, pakviesti istoriką Adomą Butrimą, aktorę Nijolę Narmontaitę, kompozitorių ir muzikantą Andrių Kulikauską. 2. Parengti regioninės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitą iki 2015 m. sausio 10 d., siūlymus dėl ataskaitos papildymų siųsti S. Dacienei iki gruodžio 29 d. 3. Patvirtinti regioninės tarybos 2015 m. veiklos pagrindinius prioritetus: 1) etninės kultūros vertybių, įtrauktų į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo registrą apsauga; 2) tradicinių kalendorinių švenčių sklaida regione; 3) žemaičių kalbos populiarinimas. 4.1. Parengti Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos planą iki sausio 15 d., pasiūlymus dėl plano siųsti S. Dacienei iki  sausio 5 d.


Naujausi pakeitimai - 2015-03-03
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=155091&p_k=1