2013 m. naujienos 

Apklausos dėl Sūduvos vardo naudojimo apibendrinimas 2013-11-18, 182 kB
Aštuntasis Tarybos posėdis 2013-11-18
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos „Etnokultūrinio ugdymo būklė ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ apibendrinimas 2013-11-08, 164 kB
Bendras EKGT regioninų tarybų posėdis 2013-10-24
Dėl projektų nr. XIIP-583, nr. XIIP-584, nr. XIIP-585 2013-10-14
Dėl EKGT narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai pratęsimo 2013-10-10, 1090 kB
LR Seimas pritarė 2015 metų paskelbimo Etnografinių regionų metais projektui 2013-10-10
Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos projekto 2013-10-07
Septintasis Tarybos posėdis 2013-10-02
Dėl 2015-ųjų paskelbimo etnografinių regionų metais 2013-09-26
LR Seime pritarta Vėlinių įtraukimo į šventinių dienų sąrašą projekto nagrinėjimui 2013-09-20
EKGT ekspertai pritarė A. Každailio sukurtam Kaziuko mugės logotipui 2013-09-18
Dėl EKGT narių įgaliojimų pasibaigus kadencijai pratęsimo 2013-09-18
Dėl Baniškių gatvės senovinio akmeninio grindinio atkūrimo išsaugant tradicinį kraštovaizdį 2013-09-13
Romantės Ušpalienės aliejinių pastelių paroda "Variacijos medžio tema"
Dėl Vyriausybės nutarimo projekto dėl valstybinės Jono Basanavičiaus premijos 2013-07-29
Kultūros ministerija skyrė dalinį finansavimą 2013 m. Etninės kultūros plėtros valstybinę programą įgyvendinantiems projektams 2013-07-23
Dėl valstybės finansinės paramos LMTA muzikinio folkloro studijoms 2013 m. 2013-07-04
Dėl Kaziuko mugės datos 2013-07-04
Šeštasis Tarybos posėdis 2013-06-20
Etninės kultūros globos tarybos Švietimo grupės, Ugdymo plėtotės centro (UPC) ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) posėdis  2013-06-18
Viktorijos Bitinaitės Stankevičienės žolinių skulptūrų parodos "Saula riduolėla" atidarymo akimirkos 2013-06-11
Dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos "Dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo" 2013-06-11
Naujas etnokultūrinis žurnalas jaunimui "Saulės arkliukai"
2013-06-11 Tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-06-05
Dalia Urbanavičienė. Šventinių dienų Europos valstybėse tyrimas remiantis 2013 m. duomenimis 2013-06-03
Penktasis Tarybos posėdis 2013-05-27
LR Prezidento kanceliarijos atsakymas į EKGT kreipimąsi "Dėl 2011 m. Europos Traybos konvencijos dėl smurto rpieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo\" 2013-05-24
Dėl tradicinių švenčių ir kitų etnokultūrinių renginių Vilniaus mieste finansavimo 2013-05-20
Kviečiame į Viktorijos Bitinaitės Stankevičienės žolinių skulptūrų parodą "Saula riduolėla"
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIP-585) 2013-05-16
Lietuvos Respublikos Etninės kultūros globos tarybos įstatymas (projektas nr. XIIP-583) 2013-05-16
Etninės kultūros globos tarybos nuostatai (projektas nr. XIIP-584) 2013-05-16
Dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena 2013-05-14
Atmintinų dienų įstatymo pakeitimo įstatymas (projektas) 2013-05-08
Paskelbti "PRAGIEDRULIŲ" konkurso nugalėtojai
Ketvirtasis Tarybos posėdis 2013-04-20
Dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos "Dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo" 2013-04-10
Dėl Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo papildymo 2013-04-02
Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatai (projektas) 2013-04-02
Dėl valstybinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo į Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatus 2013-04-02
Tarmių metų ženklas
Tarmių metų renginiai Žemaitijoje 2013-03-19
Tarmių metų renginiai Suvalkijoje (Sūduvoje) 2013-03-19, 65 kB
Tarmių metų renginiai Mažojoje Lietuvoje 2013-03-19, 61 kB
Tarmių metų renginiai Dzūkijoje (Dainavoje) 2013-03-19
Tarmių metų renginiai Aukštaitijoje 2013-03-19, 189 kB
Dėl moksleivių pavasario atostogų laiko 2013-03-18
Dėl 2014-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metais 2013-03-18
Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba posėdžiavo Seime 2013-03-15
Dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 2013 metais 2013-03-12
Trečiasis EKGT posėdis 2013-03-12
EKGT įsteigė dvi su etnine kultūra susijusias nominacijas geriausių laidų konkurse "Pragiedruliai" 2013-03-01
Etninės kultūros globos tarybos 2012 m. ataskaita 2013-03-01
Antrasis EKGT posėdis 2013-02-19
Vytauto Babelio parodos "Pražydęs Vilnius" atidarymas 2013-02-19
Lietuvininkų tarmės mokyklėlė 2013-02-13
"Tarmių enciklopedija" LRT laidoje "Labas rytas, Lietuva" 2013-02-13
Paklausykime lietuvininkų tarmės 2013-02-13
Nuorodos į straipsnius apie 2013-uosius Tarmių metus 2013-02-13
„Tautosakos malūnas“ smagiai suko savo sparnus 2013-02-07
Dėl Kaziuko mugės logotipo 2013-02-01
Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos kreipimasis dėl Sūduvos vardo naudojimo 2013-01-30
Dėl lietuviškumo išsaugojimo kalendorinių švenčių masiniuose renginiuose Vilniuje 2013-01-24
Dėl tarmių dienos šventimo vasario 21 dieną 2013-01-15
Pirmasis šių metų Etninės kultūros globos tarybos posėdis 2013-01-08
Tarmių metai Kėdainių televizijoje 2013-01-06
Tarmiškos kūrybos konkursai 2013-01-06
Lietuvių kalbos tarmės ir jų klasifikacija 2013-01-06
Tarmių metų ženklas 2013-01-06
2013 - Tarmių metai 2013-01-01
Tarmių metų priemonių planas 2013-01-01


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9814&p_k=1