2010 m. naujienos 

2010 m. Tarybos posėdžiai 36 kB
J. Vaiškūno tyrimas "Kultūros finansavimo problemos" 2011-03-01
Lapkričio 28 dieną vyko Etninės kultūros globos tarybos žiniasklaidos ekspertų grupės susitikimas su LRT Tarybos pirmininku D. Radzevičiumi ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniu direktoriumi A. Siaurusevičiumi
Etninės kultūros globos taryba siūlo reformuoti etikos pamokas 2010-11-11
Rytų aukšraičių sambūrio kreipimasis dėl paramos Labanoro bažnyčios atstatymui
TARYBOS NUTARIMO Nr. TN-2 “DĖL REGIONINIŲ TARYBŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
Dėl tarmių gyvosios tradicijos tyrimo mokyklose
"Jaunimas ir tarmės - 2010" anketa (elektroninė versija)
Tarybos nutarimas "Dėl administracinės reformos" 2010-04-06
Žurnalo "Liaudies kultūra" redakcijos informacija
III respublikinis tarmiškos kūrybos konkursas 2010-01-25
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos visuomeninių organizacijų konferencijos rezoliucija "DĖL GRĖSMĖS ISTORINIU PAGRINDU SUSIFORMAVUSIŲ ETNOKULTŪRINIŲ REGIONŲ IŠLIKIMUI" 2010-02-06
Tarybos raštas "Dėl Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos" 2010-02-23
Dėl skulptūros Veliuonoje
Dėl E. Jonušo namelio, kuriame buvo atkuriami Kuršių Nerijai būdingi tradiciniai kurėnai ir krikštai
EKGT pirmininkės sveikinimas Vasario 16-osios proga
Tarybos kreipimasis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją dėl etnokultūros ugdymo nuostatų įtvirtinimo neformaliame ugdyme 2010-01-14
2010 m. Tarybos veiklos planas 2010-01-12
2010 m. Tarybos posėdžių teminis planas 2010-01-12
Dėl 2011 m. paskelbimo Tarmių metais
Ekspertinės išvados "Ekonominės tautinio paveldo produktų gamintojų problemos". Dr. Vytautas Tumėnas
Dėl švietimo įstatymo 31 straipsnio papildymo
Tarybos raginimas dėl 2013-ųjų metų paskelbimo Tarmių metais
Dėl švietimo įstatymo 31 straipsnio papildymo 2010-11-12, 106 kB


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8075&p_k=1