Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis 

Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis 2013 m.


Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimu

Seimo atstovavimas EKGT: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į EKGT 2009–2013 m. kadencijai deleguotas Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas dr. Vytautas Tumėnas.

EKGT 2013 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:

 • dėl 2014-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metais (raštas 2013-03-18 Nr. 32);

 • dėl Etninės kultūros globos tarybos veiklą reglamentuojančių naujų tesės aktų svarstymo (raštas 2013-03- 20 Nr. 36);

 • dėl Dokumentų ir archyvų įstatymo papildymo (raštas 2012-04-02 Nr. S-50);

 • dėl lėšų trūkumo Etninės kultūros globos tarybai 2013 m. (raštas 2013-03-21 Nr. S-41);

 • dėl Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projekto Nr. XIP-4631 (2) tobulinimo (raštas 2012-11-06 Nr. 73);

 • dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių pavadinimų daugiakalbės rašybos, Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis (raštas 2013-03-25 Nr. S-44);

 • dėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo į Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatus (raštas 2013-04-10 Nr. S-54);

 • dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo (raštas 2013-04-02 Nr. S-49 ir 2013-06-11 Nr. S-74);

 • dėl Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos pakeitimo (raštas 2013-05-06 Nr. S-61);

 • dėl 2015-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metų (raštas 2013-09-30 Nr. S-102);

 • dėl EKGT narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai pratęsimo (raštas 2013-10-08 Nr. S-104);

 • dėl projektų Nr. XIIP-583, Nr. XIIP-584, Nr. XIIP-585 (raštas 2013-10-14 Nr. S-106);

 • dėl lėšų trūkumo Etninės kultūros globos tarybai 2013 m. ir poreikio 2014 m.(raštas 2013-10-17 Nr. S-107 ir 2013-10-28 Nr. S-110);

 • dėl papildomų etatų skyrimo Etninės kultūros globos tarybai (raštas 2013-11-07 Nr. S-115);

 • dėl papildomų 2,5 etatų skyrimo Etninės kultūros globos tarybai (raštas 2013-11-12 Nr. S-116);

 • dėl Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projekto Nr. XIP-4631(2)(raštas 2013-11-12 Nr. S-117 ir 2013-11-14 Nr. S-120);

 • Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių naujos kadencijos (raštas 2013-11-18 Nr. S-124);

 • Dėl EKGT įgaliojimų pasibaigus kadencijai (raštas 2013-11-26 Nr. S-126);

 • Dėl EKGT narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai (raštas 2013-12-10 Nr. S-135);

 • Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo EKGT (raštas 2013-12-12 Nr. S-139);


Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis

EKGT su Valstybine lietuvių kalbos komisija dėl Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo, kuriame buvo įtvirtinti Mažosios Lietuvos ir Suvalkijos (Sūduvos) etninių sričių pavadinimai ir jų variantai.


Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos prezidente

EKGT pateikė LR Prezidentei Lietuvos raštą Dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo (raštas 2013-04-10 Nr. 54).


Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir ministerijomis bei jų įstaigomis

Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį 2009–2013 m. kadencijai delegavo 3 atstovus – KM Regionų kultūros skyriaus vedėją I. Seliukaitę, ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorių R. Zuozą, AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovą (dab. VGTU Architektūros instituto direktorių) dr. doc. J. Jakaitį.

Ministerijoms pavaldžių įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į Dzūkijos (Dainavos) tarybą savo atstovą delegavo VSTT prie AM.

EKGT teikė įvairius siūlymus:

 • dėl 2014-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metais (raštas 2013-03-18 Nr. S-32);

 • dėl lėšų trūkumo Etninės kultūros globos tarybos veiklai (raštas 2013-03-25 Nr. S-44);

 • dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių pavadinimų daugiakalbės rašybos, Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis (raštas 2013-03-19 Nr. S-35);

 • dėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo į Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatas (raštas 2013-04-02 Nr. S-49);

 • dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo (raštas 2013-04-10 Nr. S-54);

 • dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos projekto (raštas 2013-10-07 Nr. S-103);

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija

EKGT teikė Kultūros ministrui teikė įvairius siūlymus:

 • dėl etninės kultūros plėtros valstybinės 2010–2014 metų programos įgyvendinimo 2012 metais (raštas 2013-02-12 Nr. S-11 ir 2013-02-15 Nr. S-13);

 • dėl valstybinio apdovanojimo skyrimo dr. Vygandui Čaplikui (raštas 2013-04-29 Nr. S-57);

 • dėl Vyriausybės nutarimo projekto (raštas 2013-07-29 Nr. S-88);

 • dėl Baniškių gatvės senovinio akmeninio grindinio atkūrimo išsaugant tradicinį kraštovaizdį (raštas 2013-09-13 Nr. S-98);

 • dėl EKGT atstovų (raštas 2013-11-14 Nr. S-118);

EKGT kartu su KM nustatė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. įgyvendinimo 2013 m. ir 2014 m. prioritetus.


Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru

EKGT teikė įvairius siūlymus:

 • Dėl lituanistinių ir etnologinių studijų subsidijavimo

EKGT teikė siūlymą ŠMM moksleivių atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų ir Kalėdų (raštai 2013-03-18 Nr. S-31, 2013-03-27 Nr. S-45 ir 2013-03-27 Nr. S-46), subsidijuoti etnomuzikologines, lituanistines ir etnologines studijas ŠMM (raštai 2013-03-01 Nr. S-28, 2013-04-09 Nr. S-51 ir 2013-07-04 Nr. S-81).


Bendradarbiavimas su Finansų ministerija (FM)

Kreiptasi į FM dėl EKGT strateginio veiklos plano, biudžetinių asignavimų padidinimo bei dėl lėšų trūkumo etninės kultūros globos tarybai 2013 metais.


Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis ir savivaldybėmis


Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)

bei kitomis žiniasklaidos institucijomis

EKGT teikė LRT vadovybei siūlymus dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 2013 m. (raštas 2013-03-19 Nr. S-33).


Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis

Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009–2013 m. kadencijai delegavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (dr. A. Nakienę), Lietuvos istorijos institutas (dr. R. Paukštytę-Šaknienę), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (doc. dr. R. Astrauską ir doc. dr. D. Vyčininenę), Lietuvių katalikų mokslo akademija (doc. dr. P. Subačių).

Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas regioninėse tarybose: KU delegavo savo atstovus į Mažosios Lietuvos tarybą, ŠU ir KU – į Žemaitijos tarybą.

EKGT 2013 m. bendradarbiavo LMTA dėl etnomuzikologinių studijų išsaugojimo ir plėtros, pateikė ŠMM siūlymą subsidijuoti LMTA Muzikinio folkloro studijų programos studijas (raštai 2013-03-01 Nr. S-28, 2013-04-09 Nr. S-51 ir 2013-07-04 Nr. S-81);


Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis

Ugdymo įstaigų atstovai regioninėse tarybose: į Aukštaitijos tarybą savo atstovą delegavo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla; į Dzūkijos (Dainavos) tarybą – Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla.


Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis

Kultūros įstaigų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009–2013 m. kadencijai delegavo Lietuvos liaudies kultūros centras (J. Šemetaitę), Lietuvos muziejų asociacija (A. Astramską, šiam atsistatydinus – Dalią Bernotaitę-Beliauskienę).

Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras, Pagėgių savivaldybės Kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos r. Dovilų etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus; į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą – VšĮ „Vilkaviškio audimo artelė“; į Dzūkijos (Dainavos) regioninę tarybą – Varėnos kultūros centras ir Druskininkų miesto laisvalaikio centras, Lazdijų krašto muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus; į Žemaitijos tarybą – Šiaulių „Aušros” muziejus, Žemaičių dailės muziejus.

EKGT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę ir Vilniaus etninės kultūros centrą dėl Kaziuko mugės logotipo (raštai 2013-02-01 Nr. S-7).


Bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais parkais

Nacionalinių ir regioninių parkų atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus Dzūkijos (Dainavos) taryboje turi Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Trakų istorinis nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervatas; Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – Vištyčio regioninis parkas; Žemaitijos taryboje – Žemaitijos nacionalinis parkas, Kurtuvėnų ir Varnių regioniniai parkai; Aukštaitijos taryboje – Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro regioninis parkas.


Bendradarbiavimas su savivaldybėmis

Savivaldybių atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus turi visų Lietuvos rajonų ir miestų (išskyrus Vilnių) savivaldybės.

Ypatingai daug 2013m. EKGT bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybe. Buvo pateikti siūlymais:

 • dėl lietuviškumo išsaugojimo kalendorinių švenčių masiniuose renginiuose Vilniuje (raštas 2013-01-24 Nr. S-6);

 • dėl Kaziuko mugės logotipo (raštas 2013-02-01 Nr. S-7 ir 2013-09-18 Nr. S-100);

 • dėl tradicinių švenčių ir kitų etnokultūrinių renginių Vilniaus mieste finansavimo (raštas 2013-05-20 Nr. S-73);

 • dėl Kaziuko mugės datos (raštas 2013-07-04 Nr. S-80);

 • dėl Kaziuko mugės ženklo sukūrimo termino pratęsimo (raštas 2013-08-09 Nr. S-89);

 • dėl Baniškių gatvės senovinio akmeninio grindinio atkūrimo išsaugant tradicinį kraštovaizdį (raštas 2013-09-13 Nr. S-98).


Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009–2013 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (doc. dr. D. Urbanavičienę), Lietuvos kraštotyros draugija (prof. dr. L. Klimką), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (J. Rudzinską ir M. Martinaitį, 2012 m. pakeistą A. E. Paslaičiu), Lietuvos ramuvų sąjunga (I. Trinkūnienę).

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose:

 • į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyrius, Lietuvos maironiečių draugija, „Žiemgalos“ draugija, Sėlių kultūros bendrija „Sėla“, Rytų aukštaičių sambūris;

 • į Žemaitijos tarybą savo atstovus delegavo Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros draugija, Lietuvos ūkininkių draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius, Šilalės kraštiečių draugija;

 • į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas;

 • į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Lietuvai pagražinti draugijos Šakių skyrius, Kalvarijos literatų klubas „Rasa“, Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“, Marijampoliečių draugija, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija, Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas „Lelija“, Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“;

 • į Dzūkijos (Dainavos) tarybą savo atstovus delegavo Dzūkų kultūros draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys.

Papildomai regioninės tarybos bendradarbiavo ir su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis etnografiniame regione.


Naujausi pakeitimai - 2014-04-25
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6834&p_d=146971&p_k=1