Regioninių tarybų veikla 

Bendras EKGT regioninų tarybų posėdis


Vienas iš Dainavos krašto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760 metų sukakties minėjimo renginių buvo bendras Etninės kultūros globos tarybos regioninių tarybų posėdis. Jis įvyko rugsėjo 20 d. Alytuje. Posėdyje dalyvavo 27 EKGT bei EKGT regioninių tarybų nariai, 4 EKGT specialistai regionams, svečiai: Seimo nariai – Valdas Vasiliauskas, Vytautas Kamblevičius, Raimondas Markauskas, Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir Algis Kašėta; Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas; Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas; Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius Arvydas Švirmickas.

 

Svarstyta: 1. Naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektai (Lietuvos Respublikos Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektas nr. XIIP-583, Etninės kultūros globos tarybos nuostatų projektas nr. XIIP-584, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas nr. XIIP-585). 2. EKGT siūlymas paskelbti 2015-uosius metus Etnografinių regionų metais, pasirengimas jiems. 3. Etninės kultūros specialistų poreikis regionuose. 4. Kiti klausimai: 1) dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su į užsienį emigravusiais kraštiečiais palaikymo; 2) dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su kaimynais baltais palaikymo.

Nutarta: 1. Pritarti naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektams. 2. Pritarti siūlymui 2015-uosius metus paskelbti Etnografinių regionų metais. 3. Įpareigoti regionines tarybas pateikti pastabas dėl etninės kultūros specialistų poreikio. 4. Išsamiau apsvarstyti šiuos klausimus per EKGT posėdį, taip pat per kiekvienos regioninės tarybos posėdžius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2013-10-24
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=141155&p_k=1