2009 m. naujienos 

2009 m. Tarybos posėdžiai
2009 m. veiklos ataskaita 932 kB
Etninės kultūros plėtros vasltybinės programos 2009 m. rezultatai
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimas savivaldybėse 2009 metais (2)
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2003-2009 m. įvykdymo rezultatai
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimas savivaldybėse 2009 metais (1)
2004-2009 m. etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo rezultatų savivaldybėse analizė (lėšos, ansambliai, edukacinės programos ir t.t.)
Etninės kultūros globos tarybos pirmininkės Dalios Urbanavičienės veiklos programa 2009-2012 m. 2009-11-24
EKGT ekspertų grupės 2012-09-01
Jaukių Kūčių, linksmų Šventų Kalėdų, laimingų Naujųjų metų! 2009-12-23
Kviečiame atsiliepti etninės kultūros mokytojus 2009-12-15
Karių tautinio – pilietinio ugdymo programos strateginės nuostatos (projektas). Arūnas Vaicekauskas. 2009-12-15
Atsakymas LR Seimo nariui G. Songailai dėl etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos 2009-12-15
Į Tautinio paveldo produktų tarybą EKGT delegavo Vytautą Tumėną 2009-12-15
Regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatai 2009-12-10
Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos rezoliucija dėl tautinio produkto sertifikavimo tvarkos ir tradicinių amatų meistrų apmokestinimo 2009-12-08
Kultūros ministerijos atsakymas dėl žurnalo „Liaudies kultūra“ finansavimo 2009-12-03
Padėkime žurnalui „Liaudies kultūra“ - užsiprenumeruokime jį!
LR Seimo nario G. Songailos kreipimasis į EKGT pirmininkę dėl etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos 2009-11-26
EKGT pirmininke išrinkta dr. Dalia Urbanavičienė 2009-11-18
EKGT kreipimasis dėl žurnalo „Liaudies kultūra“ finansavimo 2010 m. 2009-11-18
Nauja Tarybos sudėtis 2009-09-29
LR Seimas patvirtino EKGT 2008 m. ataskaitą 2009-09-23
EKGT bendradarbiaus kuriant internetinę Lietuvos architektūros palikimą reprezentuojančią duomenų bazę
Etninė kultūra: Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys. Nr. 8. Vilnius, 2009. (pdf, 81-127 psl.)
Etninė kultūra: Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys. Nr. 8. Vilnius, 2009. (pdf, 1-80 psl).
Vyksta baigiamieji Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose strategijos rengimo darbai
Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos vertinimas
Etninės kultūros globos tarybos teisės aktai LRS Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7012&p_k=1