Regioninių tarybų veikla 

2005 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla


Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Regioninė taryba), įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaudamasi Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nuostatais ir vykdydama 2005 metų veiklos planą, pagrindinį dėmesį skyrė etnografinio regiono savitumo įtvirtinimui ir išsaugojimui, etninių tradicijų sklaidai, etnografinio regiono istorinio pavadinimo sugrąžinimui ir įteisinimui.

Regioninė taryba, siekdama užmegzti, įtvirtinti ir plėtoti ryšius etninės kultūros globos srityje, vykdė bendradarbiavimą su valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis.      

Atsižvelgdama į 2005 metų veiklos plano uždavinius, Regioninės taryba rengė konferencijas ir dalyvavo kitų organizacijų rengiamose konferencijose, aktualiose etnografiniam kraštui.

Balandžio 21 d. Marijampolėje vyko Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos surengta konferencija „Istorinis Sūduvos vardas etnografiniam kraštui“. Pranešimus skaitė akademikas prof. Z. Zinkevičius, habil. dr. prof. V. Labutis, humanitarinių mokslų daktaras istorikas R. Batūra, humanitarinių mokslų daktaras V. Čaplikas, humanitarinių mokslų daktaras K. Garšva, istorikai G. Ilgūnas ir A. Katilius, kraštotyrininkas A. Vaičiūnas, Etninės kultūros globos tarybos narė V. Kondratienė, krašto etninės kultūros specialistai, pedagogai, visuomenės atstovai.

Konferencija pagrindė Sūduvos, kaip etnografinio krašto pavadinimo, vartoseną, pritarė oficialiam Sūduvos vardo įteisinimui ir nutarė kreiptis į Etninės kultūros globos tarybą, prašydama inicijuoti svarstymą Lietuvos Respublikos Seime dėl Suvalkijos vardo pakeitimo istoriniu Sūduvos vardu.

Etninės kultūros globos taryba, apsvarsčiusi Regioninės tarybos prašymą, kreipėsi į Valstybinės lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl regiono vardo ir 2005 m. gruodžio 16 d. gavo atsakymą, kad Sūduvos vardas, kaip oficialus regiono pavadinimas, neteiktinas.

Balandžio 28 d. Marijampolės kolegija surengė tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Etnokultūrinės vertybės ugdymo procese integruojantis į Europos Sąjungą“, kurioje pranešimus skaitė Regioninės tarybos pirmininkė D. Micutienė, pavaduotojai A. Vandytė ir A. Vaičiūnas, nariai N. T. Vasylienė, V. Mickuvienė ir V. Jazerskas.

Gruodžio 15 d. vyko konferencija „Vilkaviškio krašto kryždirbystė“ Regioninės tarybos nario A. Žilinsko vadovaujamame Vilkaviškio krašto muziejuje. Konferencijoje pristatytas Marijampolės apskrities kultūros plėtros programos paremtas ir muziejaus darbuotojų įgyvendintas projektas – nufotografuoti ir suregistruoti Vilkaviškio rajono kryžiai.

Spręsdama etnografiniam kraštui aktualias etninės kultūros sklaidos, populiarinimo ir žinių gilinimo problemas, Regioninė taryba organizavo, rengė, inicijavo ar prisidėjo rengiant teminius seminarus krašto pedagogams, kultūros specialistams, kūrėjams.

Balandžio 26 d. Marijampolės kolegijoje surengtas seminaras kolegijos studentams ir dėstytojams, krašto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, folklorinių ansamblių vadovams ir dalyviams „Pažintis su įvairiomis lietuvių folkloro sritimis“. Seminarą vedė Liaudies kultūros centro specialistai.

Birželio 8-9 d., bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, įgyvendintas teorinis ir praktinis seminaras „Kapsų ir zanavykų tautinis kostiumas“, vykęs Zyplių dvare, skirtas etnografinio krašto etnografinių ansamblių nariams ir vadovams, kultūros darbuotojams, mokytojams, tautodailininkėms ir siuvėjoms. Seminaro dalį apie moteriško kapsų ir zanavykų kostiumo modeliavimą, sukirpimą ir siuvimą parengė Regioninės tarybos narė, Kauno tautinės kultūros centro direktorė A. Vandytė. Vyriško tautinio kostiumo modeliavimo, kirpimo ir siuvimo ypatybes dėstė Liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė D. Keturakienė.

Liepos 25-31 d. Zyplių dvare, Lukšiuose, Šakių krašto tautodailininkų bendrijos organizuoto kūrybinio plenero „Zyplių žiogai“ programoje, bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, plenero dalyviams organizuotas teorinis seminaras „Kalviškoji kryždirbystė Sūduvos krašte“ (pranešėjas A. Kynas) ir surengta V. Jaručio, R. Grekavičiaus, R. Stanaičio ir E. Mačaičio kalvystės kūrinių paroda.

Rugsėjo 30–spalio 2 d., bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Liaudies buities muziejuje Sūduvos krašto keramikams surengtas praktinis teorinis seminaras „Liaudies puodininkystės gyvoji tradicija“. Pranešimus „Keramika lietuvių buityje“, „Tradicinės puodininkystės regioniniai ypatumai“ ir „Keraminių indų dekoras Sūduvos krašte“ parengė ir seminaro dalyviams perskaitė Liaudies buities muziejaus specialistė J. Samulionytė. Seminare dalyvavo ir trys Vengoževo muziejaus darbuotojai.

Gruodžio 2 d., bendradarbiaujant su Tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio krašto puodžiams, pedagogams ir kultūros specialistams  surengtas teorinis seminaras Marijampolės kraštotyros muziejuje „Liaudies puodininkystės gyvoji tradicija“. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus darbuotoja G. Daunienė parengė ir pristatė seminaro dalyviams vaizdinę medžiagą „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus senosios liaudies keramikos rinkiniai“. Z. Kalesinskas parengė ir perskaitė pranešimus „Juodpuodžių paplitimas Lietuvoje ir formų įvairovė“ ir „Juodpuodžių (raugo keramikos) technologinis procesas“.

Siekdama populiarinti gyvąją etninę kultūrą, Regioninė taryba inicijavo ir bendradarbiavo rengiant tautodailės ir tradicinių amatų parodas ir plenerus, amatų demonstravimo šventes.

Tęsiant 2004 m. bendrą Regioninės tarybos ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos programą – parodų ciklą Sūduvos krašte „Šiuolaikinė lietuvių ir lenkų liaudies dailė“, sausio 7 d. Paežerių dvare atidaryta paroda „Šiuolaikinė lietuvių tautodailė“. Paruoštas išsamus pristatymas Vilkaviškio krašto visuomenei. Parodos pristatyme akcentuoti lenkų ir lietuvių tautodailės (skulptūros, keramikos, tekstilės, kalvystės, karpinių, margučių) ypatumai ir skirtumai.

Vasario 14 d. vyko susitikimas su Prienų krašto tautodailininkais, tradicinės Prienų krašto tautodailės ir tradicinių amatų parodos atidarymas ir aptarimas.

Kovo 10 d. organizuotas susitikimas su Šakių krašto amatininkais, tautodailės kūrėjais ir kultūros darbuotojais. tautodailės ir tradicinių amatų parodos atidarymas ir aptarimas.

Kovo 14 d. vyko šiuolaikinės lietuvių tautodailės ir tradicinių amatų parodos atidarymas ir pristatymas Marijampolės  P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

Gegužės 9–17 d. įgyvendintas bendras Marijampolės laisvalaikio užimtumo centro, Liudvinavo seniūnijos ir Liudvinavo K. Borutos vidurinės mokyklos projektas – medžio drožėjų pleneras Liudvinave „Mediniai stebuklai“ Kazio Borutos 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Šiame Marijampolės laisvalaikio užimtumo centro projekte organizacinės grupės narė buvo Regioninės tarybos narė O. B. Surdokienė, konsultantas – V. Jazerskas.

Birželio 3-12 dienomis Kačerginėje vyko medžio drožėjų pleneras „Prano Mašioto pasakų parkas“. Tai II-oji jaunųjų medžio skulptorių kūrybinė stovykla, skirta įamžinti rašytojo P. Mašioto atminimą, į kurią pakviesti drožėjai iš Sūduvos ir Dzūkijos etnografinių kraštų. Plenerą organizavo Regioninės tarybos narė L. Sinkevičienė, konsultantas – V .Jazerskas.

Birželio 4 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninio kultūros centro, Vilkaviškio krašto muziejaus organizuotas ir Marijampolės apskrities kultūros plėtros programos paremtas projektas „Sūduvių amatų šventė“ pristatė Vilkaviškio krašto visuomenei gyvuosius krašto (puodžiaus, rimoriaus, kryždirbio, audėjos, siuvėjos, kalvio ir kt.) amatus, amatininkus ir tautodailininkus.

Birželio 16 d., bendradarbiaujant Vytauto Didžiojo Karo muziejui, Kauno miesto savivaldybei, Japonijos ambasadai Lietuvoje, Tautodailininkų sąjungai, įgyvendintas tarptautinis projektas „Japonų ir lietuvių gyvoji kalvystės tradicija“. Dalyvavo Japonijos kardų meistras Kunihira Kavači ir jo mokiniai Taro Takami Kuniči ir Džiro Kijota Kuniecu. Vyko japonų kardų ir „Lietuvos kalviškos kryždirbystės“ ekspozicijos aptarimas ir bendra japonų ir lietuvių kalvių diskusija, kurioje dalyvavo kalviai ne tik iš Sūduvos krašto. Amato demonstravimas Pašto muziejaus kiemelyje – japonų ir lietuvių kalvių bendras darbas – leido palyginti kalvių meistrystę, kalvystės amato ir darbo kultūrą.

Regioninės tarybos nariai aktyviai dalyvavo rengiant „Sūduvių dieną“, vykusią birželio 19 d. Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Renginyje, paremtame Marijampolės apskrities kultūros plėtros programos, dalyvavo Sūduvos krašto folkloriniai ansambliai, amatininkai ir tautodailininkai, demonstravę pynėjo, puodžiaus, kalvio, drožėjo amatus. Šventėje pristatyti kapsų ir zanavykų tautiniai kostiumai. Kulinarinio paveldo puoselėtojai pasirūpino tradiciniais valgiais.

Liepos 1 d. Zyplių dvare, vykdant tęstinį projektą, atidaryta „Šiuolaikinės lietuvių tautodailės paroda“, rugpjūčio mėn. – Regioninės tarybos nario V. Cikanos iniciatyva Zyplių dvare Lukšiuose atidaryta Šakių rajono neįgaliųjų kūrybos paroda, kurioje vyravo tautodailės ir tradicinių amatų dirbiniai.

Rugsėjo mėnesį Kaišiadoryse ir Zyplių dvare Lukšiuose atidarytos Kauno ir Marijampolės apskričių konkursinės tautodailės parodos „Aukso vainiko“ nominacijai, inicijuotos Liaudies kultūros centro. Rengiant parodas aktyviai bendradarbiauta su Tautodailininkų sąjunga, savivaldybių kultūros skyriais, apskričių administracijomis.

Rengiant spalio 8 d. Marijampolėje vykusią respublikinę derliaus dienos šventę „Ievaro juosta“, Regioninė taryba inicijavo tradicinių amatų kiemelių įrengimą ir geriausių amatininkų ir tautodailininkų pagerbimą.

Pripažindama, kad etninės kultūros populiarinimui didelės įtakos turi informacijos sklaida, renginių anonsavimas ir pažintinių straipsnių skelbimas, Regioninė taryba nuolat bendravo su krašto žiniasklaida.

Informaciją apie Regioninės tarybos veiklą buvo nuolat pateikiama regiono žiniasklaidai. Reikšmingiausi visam etnografiniam kraštui renginiai (konferencijos, seminarai) anonsuoti Marijampolės apskrities viršininko administracijos ir Savivaldybių tinklalapiuose.

Žurnalo „Suvalkija“, redaguojamo Regioninės tarybos nario Z. Šilerio, 2005 m. 1-ajame numeryje publikuotas I. Seliukaitės pranešimas „Sūduva kitų Lietuvos regionų kontekste“, skaitytas Marijampolės kolegijos surengtoje Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Etnokultūrinės vertybės ugdymo procese integruojantis į Europos Sąjungą“.

EKG tarybos sekretoriato specialistų susitikime su laikraščio „Ūkininko patarėjas“ redaktoriais aptarta galimybė šiame leidinyje aktyviau skleisti informaciją apie regionų etninę kultūrą, kalendorinių švenčių ypatumus. Paruošti ir publikuoti du straipsniai: „Suvalkijos (Sūduvos) etnografinis kraštas“ ir „Velykų papročiai Suvalkijoje“.

Vykdydama 2005 metų veiklos planą ir tęsdama 2004 m. pradėtus darbus, Regioninė taryba inicijavo ir bendradarbiavo atliekant ekspertinius tyrimus, rinko, kaupė ir analizavo informaciją apie etnografinio krašto etninės kultūros paveldą.

Regioninės tarybos iniciatyva pradėta tęstinė programa „Sūduvos krašto audimas ir tekstilės paveldas“. 2005 m. metais Regioninės tarybos ekspertė dr. I. Nėnienė įgyvendino pirmąjį projektą „Zanavykų krašto audimas ir tekstilės paveldas“ – atliko etnografinius lauko tyrimus Kauno ir Šakių rajonų seniūnijose; apklausti 58 pateikėjai, atlikta 310 lapų aprašų, 1400 fotografijų ir jų variantų. Surinktų duomenų kiekis leidžia pradėti antrąjį programos etapą – atlikti sukauptų duomenų sisteminimą, analizę, vaizdinės medžiagos apdorojimą ir įrašymą į skaitmenines laikmenas.

Pirminiai tyrimo „Zanavykų krašto audimas ir tekstilės paveldas“ rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje Lietuvos istorijos instituto surengtoje konferencijoje „Regionas: praeitis ir dabartis“ (2005 m. lapkričio 11-12 d.), perskaitytas pranešimas „Zanavykų tapatumo raiška: tradicinė tekstilė“. Šis Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo paremtas projektas įgyvendintas glaudžiai bendradarbiaujant su Šakių savivaldybės kultūros ir švietimo skyriais, Tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija.       

Regioninės tarybos narė, Marijampolės kolegijos lektorė V. Mickuvienė atliko ekspertinį tyrimą „Etninės kultūros įtaka tautiniam asmenybės identitetui susiformuoti“. Šio tyrimo pagrindu paruoštą pranešimą balandžio 28 d. ji perskaitė Marijampolės kolegijos surengtoje Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Etnokultūrinės vertybės ugdymo procese integruojantis į Europos Sąjungą“.

Gruodžio 29 d. Marijampolėje pristatytas leidinys „Marijampolės krašto juostos“, parengtas Marijampolės kraštotyros muziejaus sukauptų juostų kolekcijos pagrindu. Leidinį parengė ir projektą, paremtą Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo, Kultūros ministerijos Etninės kultūros plėtros fondų, įgyvendino Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotoja D. Katkuvienė, Regioninės tarybos pirmininkės pavaduotoja A. Vandytė ir Vilkijos aukštesniosios amatų mokyklos vadovas Z. Kalesinskas.

Regioninės tarybos narė, Vilkaviškio Kultūros centro specialistė N. Skinkienė surinko etnografinę, istorinę, archyvinę ir ikonografinę medžiagą ir parengė leidinį „Šyvio šokdinimas Gražiškiuose“ bei surinko ir susistemino išsamią informaciją apie Vilkaviškio krašto audėjas ir jų kūrybą. Nuo 2005 m. liepos mėnesio vykdomas tęstinis projektas „Mažoji audimo artelė“, skirtas jaunų audėjų paieškai ir sudominimui, audėjos amato gilinimui ir rajono moksleivių ir mokytojų ugdymui. Surinkta medžiaga pasitarnaus įgyvendinant tęstinę programą „Sūduvos krašto audimas ir tekstilės paveldas“.

Regioninės tarybos narė, Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro specialistė V. Filipova, remdamasi ilgamete tradicinių valgių seminarų ir švenčių organizavimo patirtimi, parengė ir išleido knygelę „Kazlų rūdos tradiciniai valgiai“.

Gruodžio 15 d. Vilkaviškio krašto muziejaus darbuotojų atliktas ekspertinis tyrimas „Vilkaviškio krašto kryždirbystė“, Marijampolės apskrities Kultūros plėtros programos paremtas ir muziejaus darbuotojų įgyvendintas projektas – nufotografuoti ir suregistruoti Vilkaviškio rajono kryžiai.

Siekdami, kad vyktų kuo aktyvesnė etninės kultūros ir gyvosios tradicijos sklaida etnografiniame krašte, Regioninės tarybos nariai aktyviai dalyvavo Etnografinio krašto savivaldybių vykdomose programose ir projektuose rengiant folkloro festivalius ir šventes.

Prienų rajone vyko Regioninės tarybos narės, Prienų rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjos I. Stasytienės globojami tradiciniai etninės kultūros renginiai: vasario 5 d. – tradicinė kasmetinė Prienų rajono folkloro ansamblių šventė „Oi būdavo, būdavo...“, gegužės 28 d. – tradicinė Prienų rajono Dainų šventė „Tykiai tykiai Nemunėlis teka“.

Daug etninės kultūros išsaugojimo bei puoselėjimo renginių vyko Šakių rajone. Gegužės 27–29 dienomis organizuota Zanavykų dainų šventė Šakiuose. Šakių krašte surengtas koncertų ciklas ir išspausdintas leidinys „Pranui Puskunigiui 145“ . Balandžio 29 d. vyko kasmetinė amatų diena, surengta Zanavykų krašto muziejaus darbuotojų ir skirta Šakių krašto moksleiviams ir mokytojams. Renginių įgyvendinimą globojo Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja, Regioninės tarybos narė A. Kasparevičienė.

Birželio 23 d. Regioninės tarybos narės, Kalvarijos kultūros centro specialistės R. Januškienės iniciatyva Kalvarijoje surengtas folkloro festivalis „Šventas Jonai, duok linksmintis“. Projektas paremtas iš Marijampolės apskrities Kultūros plėtros programos lėšų.

Išleistos dvi kompaktinės plokštelės: „Kazlų rūdos savivaldybės folkloro ansambliai“ ir „Sūduvos krašto dainos ir muzika“.

Kalvarijos bibliotekos darbuotojai užfiksavo, nufotografavo Kalvarijos seniūnijose esančius kryžius ir išleido lankstinuką „Kalvarijos krašto mažoji architektūra“.

VšĮ „Sintautų akademija“ ir 2005 metais vykdė tęstinį  projektą „Kryždirbystės tradicijų tąsa senajame Sintautų valsčiuje“.

Gruodžio 16 d. atidaryta V. Jaručio ir R. Grekavičiaus kalvystės paroda Prienų kultūros centre.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos taryba išanalizavo Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo priemonių vykdymo situaciją regione ir konstatavo, kad ne visos savivaldybės parengė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo planus. Darbas dažnai vyksta epizodiškai, projektai lokalūs ir mažai susiję vienas su kitu. Geriausiai ir kryptingiausiai Etninė kultūra Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame krašte plėtojama Šakių rajone.  

 

Regioninės tarybos posėdžiai

 

2005 m. įvyko trys Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdžiai ir vienas pasitarimas.

2005 m. sausio 27 d. Regioninės tarybos posėdyje, surengtame Suvalkijos (Sūduvos) regioniniame kultūros centre Paežerių dvare, apžvelgti 2004 m. veiklos rezultatai. Pasidžiaugta Marijampolės apskrities Kultūros plėtros programos finansuotais ir įgyvendintais etninės kultūros projektais. Patvirtinti nauji Regioninės tarybos nariai. Aptarti ir priimti siūlymai 2005 m. Regioninės tarybos veiklos planui, akcentuojant siekį inicijuoti Sūduvos vardo įteisinimą ir kompleksinį teorinių seminarų rengimą.

2005 m. gegužės 17 d. Regioninės tarybos posėdis surengtas K. Griniaus muziejuje Marijampolėje. Posėdyje aptarta konferencija „Istorinis Sūduvos vardas etnografiniam kraštui“, patvirtinta konferencijos rezoliucija, paruoštas kreipimasis į Etninės kultūros globos tarybą dėl etnografinio vardo įteisinimo. Posėdyje patvirtintas 2005 metų veiklos planas. Po posėdžio Regioninės tarybos nariai dalyvavo plenero „Mediniai stebuklai“, skirto K. Borutos 100-sioms gimimo metinėms, uždaryme.

2005 m. gruodžio 20 d. posėdžiavusi Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos taryba apžvelgė metų veiklos rezultatus, diskutavo ir rinko siūlymus 2006 metų veiklos planui, ieškojo visam etnografiniam regionui svarbių neišspręstų klausimų. Regioninė taryba nutarė tęsti projektą „Kapsų ir zanavykų tautinis kostiumas“ bei surengti seminarų ciklą vaikų folkloro bei  kitomis temomis.

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros

globos tarybos pirmininkė                                   Danguolė Micutienė

Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=41814&p_k=1