Planavimo dokumentai 

2008 m. Tarybos posėdžių teminis planas


I. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo problemos:

  • 1. Konkurso sąlygų mokymo priemonėms bei kompiuteriniams žaidimams etninei kultūrai pažinti aptarimas;
  • 2. Elektroninės duomenų bazės etninei kultūrai kūrimo problemos;
  • 3. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos fonduose sukauptų etninės kultūros garso ir vaizdo įrašų tvarkymo sprendimas (bendras posėdis su LRT taryba);
  • 4. Tradicinio kraštovaizdžio gaivinimo programa (bendras posėdis su Aplinkos ministerijos specialistais);
  • 5. Etninės kultūros pakraipos edukacinių programų ir vasaros poilsio stovyklų įvertinimas;
  • 6. Lietuvos kariuomenės karių patriotinio ugdymo programos rekomendacijos.

II. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo problemos:

  • 7. Tradicinių amatų centrų steigimosi situacijos aptarimas (kartu su Žemės ūkio ministerijos specialistais);
  • 8-9. Išvažiuojamieji posėdžiai su Regioninėmis etninės kultūros globos tarybomis;
  • 10. Etnografinio kilnojamojo paveldo apsauga ir jos problemos.


Naujausi pakeitimai - 2010-01-28
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=74410&p_k=1