Konferencijos, seminarai 

Konferencija „Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai“


Siekdama atkreipti dėmesį į dvarų formavimosi esminių tendencijų Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte panašumus ir skirtumus ir norėdama išskirti pagrindines dvarų savininkų tapatybines dominantes, Žemaitijos etninės kultūros globos taryba kartu su Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryba organizavo konferenciją ,,Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų raidos bruožai”. Konferencija įvyko 2008 m. spalio 3 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje. Buvo skaitomi šie pranešimai:

Klaipėdos krašto dvarų praeities tyrimo problemos:

  • Martynas Purvinas (Kauno Technologijos universitetas) – „Klaipėdos krašto dvarų ir jų sodybų raidos bruožai XIII a. – 1944 m.“.

  • Dainius Elertas (Lietuvos Jūrų muziejus) – „Klaipėdos valsčiaus dvarai XVI a. I pusėje“.

  • Darius Barasa (Šilutės krašto muziejus) – „Dvarų atgaivinimas Klaipėdos krašte: Šilutės dvaro pavyzdys“.

Žemaitijos dvarų praeities tyrimo problemos:

  • Eugenijus Saviščevas (Vilnius universitetas) – „Tarnybininkai XVI a. bajoro dvaro socialinėje struktūroje“.

  • Jolanta Skurdauskienė (Žemaičių dailės muziejus) – „Dvaro sąvokos problema dabartinėje lietuviškoje istoriografijoje“.

Paveldosauginės dvarų išsaugojimo problemos:

  • Dalė Puodžiukienė (Lietuvos architektūros ir statybos institutas) – „Medinė dvarų sodybų architektūra“.

  • Birutė Salatkienė (Šiaulių universitetas) – „Kurtuvėnų dvaro sodybos archeologinis paveldas ir jo panaudojimas rekonstrukcijoje“.

  • Edmundas Mickūnas (Žemaitijos nacionalinis parkas) – „Montvydiškių dvarelio Šarnelėje istorijos bruožai“.

Tapatumo problemos:

  • Algirdas Girininkas (Klaipėdos universitetas) – „Dvarininkijos grįžimas prie lietuviškų šaknų XX a. pradžioje“.

  • Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas) – „Juzefas Perkovskis – „paslėpto grožio...“ ieškojimai Džiuginėnuose“.


Naujausi pakeitimai - 2009-12-02


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=93103&p_k=1