Konferencijos, seminarai 

Seminaras "Lietuvių etninė kultūra-akcentas daugialypėje Europos kultūroje. Gyvosios etninės kultūros plėtros problemos ir jų sprendimo būdai"


2002 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime, Konstitucijos salėje, vyko seminaras "Lietuvių etninė kultūra – akcentas daugialypėje Europos kultūroje (programa>>>). Gyvosios etninės kultūros plėtros problemos ir jų sprendimo būdai", kurį organizavo Etninės kultūros globos taryba, Lietuvių pilietinių organizacijų forumas ir Seimo nariai. Seminare buvo priimta rezoliucija dėl etninės kultūros gyvybingumo stiprinimo. Seminare priimta rezoliucija "Dėl etninės kultūros gyvybingumo stiprinimo".


Naujausi pakeitimai - 2010-02-09


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=16660&p_k=1