Konferencijos, seminarai 

Konferencija "Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium: New Challenges and Means of Support"


Konferencija "Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium: New Challenges and Means of Support" (Liaudies kultūra III tūkstantmečio pradžioje) vyko 2001 birželio 6-10 d. LR Seime. Organizatoriai: Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Tarptautinė liaudies meno organizacija IOV.

Konferencija organizuota siekiant aptarti aktualiausius etninės kultūros apsaugos Rytų ir Centrinėje Europoje klausimus, iškilusius III tūkstantmečio pradžioje, pasidalinti šioje srityje sukaupta patirtimi ir išgryninti rekomendacijas, kurios būtų naudingos daugeliui šalių.  Konferencijoje dalyvavo valdžios atstovai ir etninės kultūros ekspertai iš 14 šalių: Albanijos, Baltarusijos, Čekijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ukrainos, Serbijos, Austrijos, Nyderlandų, Nigerijos, Pietų Korėjos. Dvi esminės temos, į kurias buvo koncentruotas dėmesys jų pranešimuose: kultūros politikos svarba puoselėjant etninę kultūrą; etninės kultūros puoselėjimas pasitelkiant naujas technologijas.

Konferencijoje priimta rezoliucija, kurioje atsispindi esminės rekomendacijos, adresuotos UNESCO, kitoms tarptautinėms etninės kultūros globa užsiimančioms organizacijoms, valstybių vadovybėms.

Konferencijos pranešimus galima perskaityti Etninės kultūros globos tarybos iniciatyva parengtame leidinyje "Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium: New Challenges and Means of Support".


Naujausi pakeitimai - 2010-01-25


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=94467&p_k=1