Konferencijos, seminarai 

Konferencija "Aukštaičių identiteto paieškos: praeities paveldas, nūdienos problemos, ateities perspektyvos"


KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

2004 m. spalio 15 d., Panevėžys

 

10.00-10.15 - Įžangos žodis.

 

Aukštaičių ištakos

Posėdžio pirmininkė – Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Liudvika Trasykytė

 

10.15-10.30 - "Etnonimas "aukštaičiai" įvairiais amžiais"

Akad. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

 

10.30-10.45 - "Aukštaičių etnogenezė"

Dr. Algirdas Girininkas

 

10.45-11.00 - "Rytų Lietuvos pilkapių kultūros bendrieji bruožai ir aukštaičių etnogenezė"

Dr. Valdemaras Šimėnas

 

11.00-11.15 - "Aukštaitijos žemės Lietuvos valstybės kūrimosi metu"

Dr. Ginatautas Zabiela

 

11.15 –11.30 - "Aukštaitija XIII-XV amžiuje"

Tomas Baranauskas

 

11.30-12.00 Kavos pertrauka

 

Aukštaičių dvasinė kultūra

Posėdžio pirmininkė – Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos narė Rima Garsonienė

 

12.00-12.15 - "Aukštaitiški aukurai: sena mįslė ir naujos idėjos"

Dr. Vykintas Vaitkevičius

 

12.15-12.30 - "Aukštaitija – daugiabalsio dainavimo tradicijos Lietuvoje židinys"

Doc. dr. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė

 

12.30-12.45 - "Aukštaitiškos muzikos bendrieji bruožai bei savitas smuikų ir armonikų repertuaras"

Dr. Gaila Kirdienė

 

12.45-13.00 - "Panevėžio apylinkių mūrinės koplytėlės"

Marija Kuodienė

 

13.00-14.00 - Pietų pertrauka

 

Aukštaičių etnografija ir savimonė

Posėdžio pirmininkas – Etninės kultūros globos tarybos narys Jonas Vaiškūnas

 

14.00-14.15 - "Aukštaičių kalendoriniai papročiai: praeitis, dabartis, rytdiena"

Doc. dr. Žilvytis Bernardas Šaknys

 

14.15-14.30 - "Aukštaičių kaimo architektūros savitumai"

Dr. Rasa Bertašiūtė

 

14.30-14.45 - "Aukštaičių tautinis kostiumas"

Teresė Jurkuvienė

 

14.45-15.00 - "Aukštaitiškumas lietuviškosios tapatybės kontekste"

Dr. Petras Kalnius

 

15.00-15.15 - "Aukštaičiai ir lietuviai: ištakos, perspektyvos"

Dr. Kazimieras Garšva

 

15.15-15.30 - "Etnokultūros identiteto kūrimas Aukštaitijos folkloro ansambliuose"

Aušra Zabielienė

 

15.30-16.00 - Diskusijos

16.00-16.15 - Konferencijos rezoliucija

16.30-19.00 - Aukštaitiška vakaronė Panevėžio bendruomenių rūmuose

 

Konferencijos rengėjas – Aukštaitijos etninės kultūros globos taryba, tel. (8 ~ 45) 581 694, el. p.: etnoaukstaitija@one.lt

Konferencijos vieta – Panevėžio miesto savivaldybės salė, Laisvės a. 20, I a.


Naujausi pakeitimai - 2005-10-03


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=37093&p_k=1