Konferencijos, seminarai 

Konferencija "Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema"


KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

2004 m. balandžio 14 d., Vilnius

 

Pirmininkauja:  Krescencijus Stoškus
                    Algirdas Astrauskas

10.00 –10.15 Įžanginis žodis
Artūras Skardžius – Seimo pirmininko pavaduotojas
doc. dr. Krescencijus Stoškus – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas


10.15-10.25 Temos pristatymas – doc. dr. Algirdas Astrauskas, VRM sekretorius– Darbo grupės "Regioninės politikos ir plėtros klausimams nagrinėti" vadovas


10.25-10.55 "Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimas įvertinant istorinius ir etnokultūrinius veiksnius"
prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas – Etninės kultūros globos tarybos ekspertas, Vilniaus universitetas


10.55-11.10 "Lietuvos regioninė politika ir valstybės valdymas Europos patirties kontekste"
Virginija Kondratienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja


11.10-11.25 "Lietuvos regioninės politikos principai ir jos įgyvendinimo problemos"
Eligijus Masiulis – Lietuvos Respublikos Seimo narys


11.25-11.40 "Regioninio valdymo teritorinės sandaros sukūrimas Baltijos jūros valstybėse, tampančiose ES narėmis"
doc. dr. Vygandas Čaplikas – Etninės kultūros globos tarybos Regionų komisijos pirmininkas


11.40-11.55 "Regionas – kaip istoriškai ir etnografiškai susiformavęs teritorinis vienetas"
Egidijus Skarbalius – Etninės kultūros globos tarybos narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys


11.55-12.10 "Lokalinių kultūrų apsauga: alternatyvios savivaldos regionų kūriniui"
dr. Petras Kalnius – Etninės kultūros globos tarybos narys, Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslinis darbuotojas


12.10-12.25 "Ūkio teritorinės raidos iššūkiai administracinei sistemai"
dr. Ramūnas Darulis – Etninės kultūros globos tarybos ekspertas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius


12.25-12.40 "Regionalizacija ir regioninė politika"
doc. dr. Žymantas Svetikas – Vilniaus universitetas


12.40-13.00 Kavos pertraukėlė


13.00-14.30 Diskusijos ir pasisakymai (pasisakymų trukmė 5 min.)


Konferenciją organizuoja:   Lietuvos Respublikos Seimas,
                                    Etninės kultūros globos taryba,
                                    Vidaus reikalų ministerija.

Konferencija vyko Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje.


Naujausi pakeitimai - 2005-10-03


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=37099&p_k=1