Tautinis paveldas, tradiciniai amatai, mugės, šventės, tautodailė 

Švenčių Europos valstybėse tyrimas, remiantis 2014 m. duomenimis 424 kB
Tautinis paveldas kaimo turizmo sodybose. S. Urbanavičiūtė 4390 kB
Doc. Dr. Arūnas Vaicekauskas. Institucinė įtaka Užgavėnių tradicijų tęstinumui XX šimtmečio pabaigoje XXI šimtmetyje: lyginamasis atvejų tyrimas
Ekspertinės išvados "Ekonominės tautinio paveldo produktų gamintojų problemos". Dr. Vytautas Tumėnas. 2010-01-12
Dėl tradicinių mugių išsaugojimo ir puoselėjimo Vilniaus mieste 2008-05-27
Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijos 2008-05-27
Pastabos tradicinių mugių sertifikavimo tvarkos projektui 2007-11-26
Dėl Vilniaus verbų tradicijos, prof. Libertas Klimka 2007-10-11
Dėl Kaziuko mugės, prof. Libertas Klimka 2007-02-09
Projekto „Aiškinamasis raštas dėl tradicinių Lietuvos amatų ir verslų” dr. Petras Kalnius 2005-03-24
„Dėl tradicinių lietuvos amatų ir verslų apibūdinimo ir sąrašo“, Etninės kultūros globos tarybos kviestinio eksperto Mikailionio V. išvados ir pasiūlymai 2005-03-24
Amatų centras Arvydas Švirmickas 2002 2003-12-31
Tradicinių dailiųjų amatų būklė Jonas Rudzinskas 2002 2003-12-31
Siūlymai „Dėl tradicinių švenčių gaivinimo ir populiarinimo“ Jonas Rudzinskas  2002-12-12
Rasos - Joninių šventė Jonas Trinkūnas  2002-12-12
Informacija apie vidurvasario šventės šventimą užsienyje dr. Dalia Urbanavičienė  2002-12-12
Apie šventes, papročių ir tradicijos sampratą bei švenčių apibūdinimas prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė  2002-12-12
Tradicinės Vilniaus miesto šventės dr. Libertas Klimka  2002-12-12
Lietuvių primityvioji tautodailė III -jame tūkstantmetyje Jonas Rudzinskas  2002-12-12


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7034&p_k=1