Regionų politika ir plėtra 

Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse 2014 m. 378 kB
Dalios Urbanavičienės pranešimas apie galimus administracinės reformos modelius
Vytauto Tumėno straipsnis "Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile" 2011-05-17
Žemėlapio "Lietuvos etnografiniai regionai" sudarymo principai. Komentaras 2003-11-04
Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis 2004-04-28
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS SANDAROS TOBULINIMO (parengė prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas) 2004-05-04, 165 kB
Lietuvos Respublikos administracinio teritorinio suskirstymo perspektyvos: etnografiniai kultūriniai regionai dr. Žilvytis Bernardas Šaknys  2002-12-12
Bitininkystės verslo regionuose ypatumai Vytautas Salinka 2003 2003-12-31
Regioninių tarybų veiklos programų palyginamoji analizė Liudvika Trasykytė 2003 2003-12-31
Regionų bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis V. Čaplikas 2003 2003-12-31
Dzūkijos etnografinio regiono bendruomenės ir jų raiškos būdai šiandien Angelė Vyšniauskaitė  2003-12-31
Regioninių bendruomenių savivokos ir savimonės ugdymas Angelė Vyšniauskaitė 2003 2003-12-31
Išvada dėl Alytaus apskrities regioninės plėtros plano vertinimo dr.Vygandas Čaplikas  2002-12-16
Išvados ir pasiūlymai dėl Lietuvos regioninio dalinimo, remiantis tekstilės (tradicinių juostų, bei jų konteksto) duomenimis dr. Vytautas Tumėnas  2002-12-16
Lietuvių tautinių drabužių regioniniai ypatumai Jonas Rudzinskas  2002-12-16
Folkloro ansamblių savitumai etnografiniuose regionuose dr. Rytis Ambrazevičius  2002-12-16
Lietuvos etnografiniai regionai pagal etnomuzikologijos duomenis dr. Rimantas Astrauskas  2002-12-12
Etninės kultūros būklės Aukštaitijos regione analizė Vitalija Vasiliauskaitė  2002-12-12
Lietuvos Respublikos suskirstymo į savivaldos regionus žemėlapių projektinio varianto: recenzija-ekspertizė dr. Valdemaras Šimėnas  2002-12-12
Argumentai dėl Aukštaitijos regiono sostinės Vitalija Vasiliauskaitė  2002-12-12
Nuomonė ir pasiūlymai dėl Lietuvos regionavimo projekto prof. habil. dr.Angelė Vyšniauskaitė  2002-12-12
Pastabos dėl Apskričių valdymo reformos koncepcijos prof. habil. dr. Antanas Tyla  2002-12-12
Nuomonė ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos suskirstymo į savivaldos regionus dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė  2002-12-12
Lietuvos istorijos bei Lietuvių kalbos institutų grupės mokslininkų siūlymai dėl Lazdijų administracinio rajono regioninės priklausomybes ir dviejų galimų Dzūkijos (Dainavos) regiono (žemės) ribų išvedimo variantų 2002-12-12
Išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktos „Apskričių reformos koncepcijos (projekto)“ Virginija Kondratienė  2002-12-12
Dėl regionų pavadinimo lietuviško atitikmens prof. habil. dr. Antanas Tyla 2002-12-12
Dėl teritorinio-administracinio Lietuvos suskirstymo (etnografinių regionų teritorinių ribų išskyrimas) akad. Zigmas Zinkevičius  2002-12-12
Nuomonė dėl VRM pateiktos „Apskričių reformos koncepcijos projekto“ dr. Vygandas Čaplikas 2002-12-12
Keletas pastabų dėl Apskričių reformos koncepcijos projekto prof. Antanas Tyla  2002-12-12
Ekspertinis atskirų projektų ir darbų 2000 metais vertinimas dr. Vygandas Čaplikas 2002-12-12
Pranešimas-ekspertizė Etninės kultūros globos tarybos nariams apie įvairius požiūrius į etnokultūrinius regionus ir galimus jų ribų nustatymus dr. Petras Kalnius  2002-12-12


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2231&p_k=1