Konferencijos, seminarai 

Konferencija "Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse"


KONFERENCIJOS

Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse
2012 m. lapkričio 27 d.

PROGRAMA

I dalis

 • Etnokultūros ir žiniasklaidos sąveikų galimybės, jų kaita 1972-2012 m.
  Gražina Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
 • Etninė kultūra Lietuvos radijuje ir televizijoje
  Zita Kelmickaitė (Lietuvos radijas ir televizija)
 • Sutartinių sklaida žiniasklaidoje po įtraukimo į UNESCO nematerialaus paveldo objektų sąrašą
  Daiva Vyčinienė (Etninės kultūros globos taryba)
 • Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvių etninės kultūros draugijos indėlis siekiant sustiprinti etninės kultūros sklaidą žiniasklaidoje
  Dalia Urbanavičienė (Etninės kultūros globos taryba, Lietuvių etninės kultūros draugija)
 • Ką daryti, kad etninės kultūros žiniasklaidoje būtų daugiau
  Jonas Vaiškūnas (Etninės kultūros globos taryba, www.alkas.lt)


II dalis

Diskusija

Trumpi pasisakymai:

 • Vitalija Vasiliauskaitė (Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba)
 • Virginijus Jocys (Leidykla „Versmė“)
 • Vytautas Ridikas (laikraštis „Utenos diena“)
 • Vidmantas Čekaitis, Nijolė Linionienė (Marijampolės televizija ir Marijampolės apskrities

Naujausi pakeitimai - 2012-11-30


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=130620&p_k=1