Konferencijos, seminarai 

Konferencija "Lietuvos medinis paveldas"


2006 m. balandžio 27-28 d. įvyko mokslinė praktinė konferencija "Lietuvos medinis paveldas". Konferenciją organizavo Valstybinė kultūros paveldo komisija, Etninės kultūros globos taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies buities muziejus ir Kultūros paveldo departamentas. Konferencijos programą rasite čia (nuoroda paimta iš Valstybinės kultūros paveldo komisijos tinklalapio).

Konferencijos dalyvių priimtoje rezoliucijoje teigiama, jog šiuolaikinė visuomenė, efektyviai naudodama medinį kultūros paveldą, galėtų kurti pridėtinę vertę, nes jo apsauga, atkūrimas ir populiarinimas skatintų regionų kultūrinio turizmo plėtrą, tenkintų gyventojų ir svečių kultūrinius bei rekreacinius poreikius, padėtų plėtoti verslą, kurti naujas darbo vietas. Rezoliucijoje taip pat pateikta siūlymų strategijos, politikos, programų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais.

Konferencijos akimirkos>>>


Naujausi pakeitimai - 2012-11-30


Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=21297&p_k=1